મુક્તપંચિકા 27 JULY 2006

                 આરોહમાં તું                  
                  અવરોહ તું             
              ૐકારનો નાદ તું                
                સંગીત દાતા
                તાલ લય તું   
  

                હે, ગંગધારી
                હે, ત્રિપુરારી
              પૂછું શિશ નમાવી                
                હું નમનની
                છું અધિકારી?

              
                 તુજ ભક્તિની        
                સામે ઝુક્યાં આ      
              શીશ અમારાં, તુજ          
                શિવ શક્તિને          
                પ્રણામ મારાં

                                  – નીલા

નટરાજ 27 JULY 2006

       આજે શ્રાવણની દ્વિતીયા તિથી એટલે શ્રાવણ સુદ બીજ.

    આ શ્રાવણ માસ તો શિવજીનો પ્રિય મહિનો ગણાય છે. અને શ્રાવણ એટલે ઉત્સવોનો શંભુમેળો.. શબ્દ, અર્થ, સ્વર, સંગીત, અને નાદબ્રહ્મનાં આદિદેવ એટલે નટરાજ. શિવજીનાં ડમરુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નાદમાંથી શબ્દ, સ્વર, વ્યંજનોની વિસ્મયજનક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ.

શ્રી શિવતાંડવસ્તોત્ર માં રાવણે ડમરુનાં નાદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
ડમડ ડમડ ડમન્નિનાદવડ ડમર્વયં………………

 સંગીતનાં આરાધ્યદેવ નટરાજને મારાં કોટિ કોટિ વંદન.

           સત સૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા
     ધ્રીગ તામ તામ ધ્રીગ ધીં ધીં તામ  
           હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા
           નટરાજ રાજ નમો નમ:           

            ગંભીર નાદ મૃદંગના           
             ધબકે ઉરે બ્રહ્માંડમાં           
          નીત હોત નાદ પ્રચંડના           
           નટરાજ રાજ નમો નમ:              

           શીર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમા           
         ચીદ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમાં           
           વિષ નાગમાલા કંઠમાં            
           નટરાજ રાજ નમો નમ: 

          તવશક્તિ વામાંગે સ્થિતા           
           હે ચંદ્રિકા અપરાજિતા           
           ચહુ વેદ ગાયે સંહિતા             
          નટરાજ રાજ નમોનમ:          

       કવિશ્રી:- નીનુ મઝુમદાર