ભજન 30 JULY 2006

                  આજે શ્રાવણ મહિનાની પાંચમી તિથી એટલે શ્રાવણ સુદ પાંચમ 

 

         આજનો આ દિવસ નાગ પંચમી તરીકે ઓળખાય છે. આ દિવસે લોકો નાગની પુજા કરે છે. નાગ તો  શિવજીનું આભુષણ છે. ગલે સર્પોકી માલા.                      

               આજે મેઘધનુષ પાંચમો પીળો રંગ જોઈયે. ભજનરૂપી  ગંગામાં વહેશું.  

                                            ભજન     

                          રાગ:- જોગિયા                તાલ:- રૂપક     

                          હે ચંદ્રમૌલી, હે ચંદ્રશેખર, હે શંભો ત્રિલોચન 
                          હે સંકટ વિમોચન હે ત્રિપુરારી વંદન         
                          જય જય વિભારૂપ, શંકર કૃપાલા                                                    
                          હે, પશુપતિ દયાલા     – હે ચંદ્રમૌલી                                     

                          બાલેન્દ્રુ ભાલે ત્રિલોચન વિશાલા                                     
                          ચિદાનંદદાતા હે જગદીશનાથા                                             
                          ભસ્માંગ લેપન ગલે રૂંડમાલા                                             
                         નિરાકાર ૐકાર શંકરદયાલા    – હે ચંદ્રમૌલી  Continue reading

By shivshiva Posted in અવર્ગીકૃત