ઉખાણાં [જવાબ]

   ઈચક દાના ઈચક દાના દાને ઉપર દાના ઈચક દાના.
      યાદ આવે ને?

    આ ઉખાણાંનાં સાચા જવાબ કોઈ નથી આપી શક્યું. અમિત પિસાવડીયા અને શ્વેતાબેને પ્રયાસ જરૂરથી કર્યો છે. એ બંનેને અભિનંદન.

1] પોપટ    2]મંકોડો    3] હીંચકો   4] ફુગ્ગો    5] ચકડોળ   6] પીંછી   7] ચંદ્ર 

Advertisements

One comment on “ઉખાણાં [જવાબ]

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s