લોક ગીતો

                      આજે શ્રાવણ વદ બીજ
 
     આજનો સુવિચાર:- તમે જેવા છો તેનો સ્વીકાર કરો બીજાની નકલ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહી.

                            આજે શુક્રવાર, માતાજીનો દિવસ.

                  નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ
                 નમઃ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રાયૈ નિયતા પ્રણતા સ્મતામ

     ગામનાં પાદરે એક વડલો હોય અને વડલાની છાંયે બેસીને મોટેરાંઓ અલક મલકની વાતો કરતાં હોય અને એકબીજાને વાત્યુનું આદાન પ્રદાન થતું હોય આવી સુંદર વાતો એજ તો આપણું લોકસાહિત્ય..
   મેઘધનુષનાં આ લોકસાહિત્યનાં આ વિભાગનું નામ વડલો.વડલો એટલે લોકસાહિત્ય


   આજે આપણે લોકગીતો મ્હાલશું.

મોરલો બોલ્યો બોલ્યો રે, મારા મહીયરનો
મારા મહીયરનો, મારા પિયરનો —–[2]
                          -મોરલો બોલ્યો

મોરલા તને છૂટું જમાડીશ ચુરમું —– [2]
હે, ઉપર ખોબલે પીરસું ખાંડ મોરલો —- [2]
                       -મોરલો બોલ્યો

મોરલા તું તો રંગે રૂપે સોહામણો ——[2]
હે તારો, સર્વો લાગે જોને સાદ મોરલો—-[2]
                ——- મોરલો બોલ્યો

મોરલા તારી સોને મઢાવું પાંખડી———[2]
હે તારી, હીરલે જડાવું જોને ચાંચ મોરલો—-[2]
———મોરલો બોલ્યો

 

મારે ટોડલે બેઠો રે મોર કાં બોલે—-[2]
મોર કાં બોલે— [2]
            -મારે ટોડલે

મારા હૈડા હારો હાર
મારા દલડાં લ્હેરા લ્હેર જનાવર જીવતાં ઝાલ્યાં રે
મોર કાં બોલે –[હે] – [3]
———- મારે ટોડલે

મારી કાંબીએ બેઠો રે મોર કાં બોલે———–[2]
મારી પાનીયું લ્હેરા લ્હેર જનાવર જીવતાં ઝાલ્યા રે
મોર કાં બોલે-[હે-]—[3]
         —– મારે ટોડલે

મારે કમખે બેઠો રે મોર કાં બોલે ——–[2]
મારી ચુંદડી લ્હેરા લ્હેર જનાવર જીવતાં ઝાલ્યાં રે
મોર કાં બોલે—[હે]—-[3]
       ——— મારે ટોડલે

મારે હારલે બેઠો રે મોર કાં બોલે ——–[2]
મારે હૈડા હારો હાર,
મારા દલડા લ્હેરા લ્હેર જનાવર જનાવર જીવતાં ઝાલ્યાં રે
મોર કાં બોલે— [હે]—-[3]
          ——— મારે ટોડલે

       ૐ નમઃ શિવાય

 

Advertisements

3 comments on “લોક ગીતો

 1. મારું પ્રિય ગીત ! મહિયરનો મોરલો બોલે ને પછી
  કઈ વહુવારુનું દિલ હાથમાં રહે ?
  ટોડલે,કાંબીએ,કમખે,ને છેવટે હારલે બેઠેલો મોર
  હૈયાને કેવું ભરી દે છે !
  બંને લોકગીતો પ્રચલિત ને મોહક છે.આભાર !

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s