મુક્તકો

               આજે કારતક વદ દસમ

 આજનો સુવિચાર:- ચિંતક વગરનો સમાજ રસહીન છે.

શી રીતે સમજાવું તુજને તાત
ભાન ભૂલી ટળવળે દિન રાત
હવે નથી રહ્યું હૈયું મુજ હાથ
સમજાવું શું તમને વારંવાર

………………………………………………………………………………………………..

શાને કહો પાયણાં ?
મહાદેવ થઈ પૂજાઉં તો છું!

શાને કહો પાયણાં ?
ચણાઈને મંદિર સર્જુ તો છું !

શાને કહો પાયણાં ?
અહલ્યા બની ઉધ્ધાર પામ્યો તો છું !

શાને કહો પાયણાં ?
કબર થઈ તાજમહાલ કહેવાઉં તો છું !

………………………………………………………………………………………………

નથી આંબવા મારે અલખનાં ઓટલા
નથી પહોંચવું મારે ક્ષિતીજની પાર
પામવી છે બસ! મારે ‘તુજ’ ઝલક
પહોંચવું છે બસ! મારે ‘તુજ’ સાનિધ્યે

                     ૐ નમઃ શિવાય