એક છોક્કરો ને એક છોક્કરી

                            આજે માગશર સુદ ચોથ

આજનો સુવિચાર:- સંતાનના ચારિત્ર્યના ઘડતર દ્વારા પરોક્ષ રીતે સમાજના અને રાષ્ટ્રના ચારિત્ર્યનું પણ ઘડતર થાય છે.

એક સંગીતમય અને હાસ્યમય  વિનંતી

 

એક છોક્કરો ને એક છોક્કરી

આજથી 41 વર્ષ પૂર્વે થયેલી આ વાત છે. K.C.Collage [મુંબઈ]નાં પ્રાંગણમાં મળેલાં
એક છોક્કરા અને એક છોક્કરીના મિલનની છે આ વાત

આ છોક્કરાએ જોઈ કૉલેજનાં પ્રાંગણમાં આ છોક્કરી
અને એને જોઈ બોલ્યો છોક્કરો

’નજરનાં જામ છલકાવી ચાલ્યાં ક્યાં તમે?’

‘ઈશ શ શ શ’ નો એ જમાનો.

શરમાઈને બોલી છોક્કરી
‘આહ ! છોડદો આંચલ જમાના ક્યા કહેગા?

મથામણ અંતે લેવાણા એકબીજા સાથે કોલ
બોલ્યો છોક્કરો ’આજા આજા મૈં હું પ્યાર તેરા’

કોલ આપતી છોક્કરી બોલી ’નયે ચાંદ હોગા ન તારે રહેંગે’

આખરે તા. 24/11/1968 ને દિવસે
‘પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાયરે’ લગ્નગ્રંથિએ છોક્કરો અને છોક્કરી બંધાયા.

પછી તો
‘હમ ન રહેંગે, તુમ ન રહોગે ફિરભી રહેગી નિશાનીયાઁ’

 

અને હવે


‘હાલને ભેરૂ કૈલાસનાં દર્શનીયે’

38 વર્ષ પૂરાં કરતાં અમે આપ સૌનાં શુભાશિષનાં અભિલાષી.

છોક્કરો:- સુધીર છોક્કરી:- નીલા

                                                ૐ નમઃ શિવાય