બાળકોનાં ઉખાણા

                         આજે ફાગણ સુદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- અનુભવનો એક કાંટો ચેતવણીનાંજંગલથી વધારે મૂલ્યવાન છે.—– લોવેલ

હેલ્થ ટીપ્સ:- સંગીત યાદશક્તિ વધારે છે અને માનસિક તાણ ઘટાડે છે. પરીક્ષા વખતે ધીમું સંગીત સકારાત્મત્ક અસર પાડે છે.

બાળકો દ્વારા લખાયેલાં બાળ ઉખાણા

1]   દાદા છે પણ દાદી નથી,
      ભાઈ છે પણ ભાભી નથી
      નવરો છે પણ નવરી નથી,
      રોજી છે પણ રોટી નથી

2]   મહાન છે પણ નીચ નથી.
      આત્મા છે પરમાત્મા નથી
      ગાંધી છે પણ નહેરુ નથી,
      જગમાં તેનો જોટો નથી

3]    એ આપવાથી વધે છે.
       એ આવે ત્યારે જન જાગે છે
       એ જાય ત્યારે જન ઊંઘે છે.

4]    એક એવું અચરજ થાય
        જોજન દૂર વાતો થાય

5]    ઉનાળુ ઊલટું ઘરે,
       ચોમાસે ભરાય
       એ આવે સુખ ઉપજે,
       તે સમજાવો

6]    અગ, મગ ત્રણ પગ,
        લક્કડ ખાય અને પાણી પીએ.

7]    અક્કડ પાન, કડાક્ક બીડી.
       માંહી રમે છે કામી કીડી

આ ઉખાણા લખ્યાં છે કુ. ખુશ્બુ ઠક્કર

1]    લીલી બસ, લાલ સીટ
       અંદર કાળા બાવા

2]    આટ્યું પાટ્યું ભોંયમાં દાટ્યું
        સવારે જોયું તો સોનાનું પાટ્યું

3]    ખારા જળમાં બાંધી કાયા
       રસોઈમાં રોજ મારી માયા
       જનમ ધર્યાને પારા છોડા,
       મારા દામ તો ઊપજે થોડા

4]    ઘેર ઘેર દીવડા પ્રગટાવે
        અમીર ગરીબ સૌ આનંદ લૂંટે
       વેરઝેરની આજે વાતો ભૂલાય
       મીઠા મોં કરી આજે સૌ મલકાય

5]    શરીર નહીં પણ જન્મે ખરી,
       મોં નહીં પણ કરે અવાજ
       જન્મી એવી ઝટ મરે

આ ઉખાણા કુ. સમીર દરજી એ લખ્યાં છે.

1]    ભેંસ વિયાણી પાડો પેટમાં
       દૂધ દરબારમાં જાય
      ચતુર હોય તો સમજી લ્યો
      મૂરખ ગોથા ખાય !

2]    જળનાં ફૂલ છે જે
       તળાવોમાં થાતાં
      લિંગ પર ચઢે
      થાય ધોળાં રાતાં

3]    ગોળ ઓરડો અંધારો ઘોર
       એમાં પૂર્યાં રાતા ચોર,
       એ ચોરને બધાંય ખાય
       છે કલજુગનું કૌતુક ઑર !

4]    પીળા પીળા પદમસી
        ને પેટમાં રાખે રસ
       થોડાં ટીપાં વધુ પડે તો
      દાંતનો કાઢે કસ !

5]    રાતા રાતા રતનજી
       પેટમાં રાખે પાણા
       વળી ગામે ગામે થાય,
      એને ખાય રંકને રાણા !

જવાબો આવતા અઠવાડિયે. તો ચાલો ભેજુ કસો.

                                      ૐ નમઃ શિવાય

7 comments on “બાળકોનાં ઉખાણા

 1. A 1. દાદાભાઇ નવરોજી ; 2. મહાત્મા ગાંધી ; 3. જ્ઞાન 4. ટેલીફોન 5. – 6. ઉધાઇ 7. –
  ———————————————-

  B 1. તડબુચ 2. બી અને ઘઉંની ખેતી ; 3. મીઠું ; 4. દિવાળી ; 5. આકાશની વિજળી
  —————————————————

  C 1. – ; 2. કમળ ; 3. – ; 4. લીંબુ ; 5. ટામેટાં

  1.

  Like

 2. ] દાદા છે પણ દાદી નથી,
  ભાઈ છે પણ ભાભી નથી
  નવરો છે પણ નવરી નથી,
  રોજી છે પણ રોટી નથી

  2] મહાન છે પણ નીચ નથી.
  આત્મા છે પરમાત્મા નથી
  ગાંધી છે પણ નહેરુ નથી,
  જગમાં તેનો જોટો નથી

  3] એ આપવાથી વધે છે.
  એ આવે ત્યારે જન જાગે છે
  એ જાય ત્યારે જન ઊંઘે છે.

  4] એક એવું અચરજ થાય
  જોજન દૂર વાતો થાય

  5] ઉનાળુ ઊલટું ઘરે,
  ચોમાસે ભરાય
  એ આવે સુખ ઉપજે,
  તે સમજાવો

  6] અગ, મગ ત્રણ પગ,
  લક્કડ ખાય અને પાણી પીએ.

  7] અક્કડ પાન, કડાક્ક બીડી.
  માંહી રમે છે કામી કીડી

  આ ઉખાણા લખ્યાં છે કુ. ખુશ્બુ ઠક્કર

  1] લીલી બસ, લાલ સીટ
  અંદર કાળા બાવા

  2] આટ્યું પાટ્યું ભોંયમાં દાટ્યું
  સવારે જોયું તો સોનાનું પાટ્યું

  3] ખારા જળમાં બાંધી કાયા
  રસોઈમાં રોજ મારી માયા
  જનમ ધર્યાને પારા છોડા,
  મારા દામ તો ઊપજે થોડા

  4] ઘેર ઘેર દીવડા પ્રગટાવે
  અમીર ગરીબ સૌ આનંદ લૂંટે
  વેરઝેરની આજે વાતો ભૂલાય
  મીઠા મોં કરી આજે સૌ મલકાય

  5] શરીર નહીં પણ જન્મે ખરી,
  મોં નહીં પણ કરે અવાજ
  જન્મી એવી ઝટ મરે

  આ ઉખાણા કુ. સમીર દરજી એ લખ્યાં છે.

  1] ભેંસ વિયાણી પાડો પેટમાં
  દૂધ દરબારમાં જાય
  ચતુર હોય તો સમજી લ્યો
  મૂરખ ગોથા ખાય !

  2] જળનાં ફૂલ છે જે
  તળાવોમાં થાતાં
  લિંગ પર ચઢે
  થાય ધોળાં રાતાં

  3] ગોળ ઓરડો અંધારો ઘોર
  એમાં પૂર્યાં રાતા ચોર,
  એ ચોરને બધાંય ખાય
  છે કલજુગનું કૌતુક ઑર !

  4] પીળા પીળા પદમસી
  ને પેટમાં રાખે રસ
  થોડાં ટીપાં વધુ પડે તો
  દાંતનો કાઢે કસ !

  5] રાતા રાતા રતનજી
  પેટમાં રાખે પાણા
  વળી ગામે ગામે થાય,
  એને ખાય રંકને રાણા !

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s