જીવનમાં…..

            આજે ફાગણ વદ એકાદશી

આજનો સુવિચાર:-માણસ પોતે જ પોતાનો મિત્ર છે ને પોતાનો શત્રુ પણ છે, શું થવું તે તેણે નક્કી કરવાનું છે.

હેલ્થ ટીપ્સ:-મેથીનાં દાણા રાતનાં પલાડી સવારે ચાવીને ખાવાથી ડાયાબીટીસમાં ફરક પડે છે.

જીવનમાં………………

ખાવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ગમ   છે.

ગળવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   અપમાન   છે.

પચાવવા   જેવી   ચીજ   હોય  તો   બુદ્ધિ     છે.

પીવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ક્રોધ   છે.

આપવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ધન   છે.

લેવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   જ્ઞાન    છે.

જીતવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   પ્રેમ   છે.

હારવા   જેવી    ચીજ   હોય   તો   અભિમાન   છે.

દેખાડવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   દયા    છે.

સાંભળવા   જેવી   ચીજ   હોય   તો   ગુણ   છે.

બોલવા    જેવી    ચીજ   હોય   તો   સત્ય   છે.

ભૂલવા     જેવી    ચીજ   હોય   તો    ભૂતકાળ   છે.

સુધારવા જેવી    ચીજ   હોય   તો    વર્તમાન   છે.

વિચારવા જેવી   ચીજ    હોય   તો    ભવિષ્ય    છે.

    

       ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

3 comments on “જીવનમાં…..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s