શબ્દ

                   આજે વૈશાખ સુદ એકમ

આજનો સુવિચાર:- અન્યાયથી મેળવેલા વૈભવો કરતાં ગરીબી બહેતર છે.

હેલ્થ ટીપ્સ:- સાંધાના દુઃખાવામાં એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં લીંબુનો રસ ભેળવીને આઠથી દસ વખત પીવું જોઈયે.

                                      શબ્દ

[rockyou id=64846288&w=426&h=320]

શબ્દ જીવનમાં અર્થ પણ આપે છે અને અનર્થ પણ કરે છે.

* શબ્દ: ઝેર બનીને સારે

* શબ્દ: અમૃત થઈ તારે

* શબ્દ: અંગારા બની ચંપાય

* શબ્દ: શીતળતા બની લેપાય

* શબ્દ: મલમ થઈ આવે

* શબ્દ: બાણની જેમ ચૂભે

* શબ્દ: ફૂલની જેમ શોભે

* શબ્દ: કાંટાની જેમ ખટકે

* શબ્દ: સુંવાળપ થઈ સ્પર્શે

* શબ્દ: ભીતર કોરી ખાય છે

* શબ્દ: જખ્મો ભરી જાય છે

* શબ્દ: મજબૂત દોરને તોડે

* શબ્દ: ત્રાડ બની વરસે

* શબ્દ: વ્હાલ થઈને વળગે છે

* શબ્દ: ગાળ બનીને વાગે

* શબ્દ: મંત્ર બનીને ગૂંજે

* શબ્દ: શત્રુતાને વધારે

* શબ્દ: સખાપણું વિકસાવે

* શબ્દ: શ્રાપ જેવા લાગે

* શબ્દ: વરદાન જેવા લાગે

* શબ્દ: જીવન જીવંત બનાવે

* શબ્દ: મૃત્યુ વ્હાલું લગાડે
  —- સંકલિત

* શબ્દ: ઊંચાઈએ પહોંચાડે

* શબ્દ: તળેટી પણ દેખાડે

* શબ્દ: ઝેર બની નીલકંઠે વસે

* શબ્દ: અમૃત થઈ અમર કરે

* શબ્દ: અંગારા બની સળગે

* શબ્દ: વ્હાલ થઈ વરસે

* શબ્દ: ગલગલિયા કરાવે

* શબ્દ: સ્તબ્ધ કરાવે

* શબ્દ:  નિઃશબ્દ બની પ્રેરે — જુગલકિશોરભાઈ

* શબ્દ:  વાચાળ બની ખંખેરે  — જુગલકિશોરભાઈ

* શબ્દ: ભાવના બની ભટકે

* શબ્દ: ભાવનાને રાહ દેખાડે

* શબ્દ: ભાવની ગંગા વહાવે

* શબ્દ: સમર્પણ યાચે

* શબ્દ: લય જગાડે

* શબ્દ: નાદ જગાવે

* શબ્દ: તરંગ લહેરાવે

* શબ્દ: સુગંધ પ્રસરાવે

* શબ્દ: ૐકાર પમાડે

                                              ૐ નમઃ શિવાય

4 comments on “શબ્દ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s