નાયગરા

                  આજે વૈશાખ સુદ છઠ

આજનો સુવિચાર:- અતિરેકથી દૂર રહો

હેલ્થ ટીપ્સ:-ઈસબગુલનું સેવન પેટ તો સાફ રાખે છે તે ઉપરાંત શ્વસન રોગમાં ઉપયોગી છે.

 [rockyou id=65642282&w=426&h=320]

ગત અઠવાડિયે મારા દીકરા કવને નાયગરા ફોલના ફોટાઓ લીધા હતા. તેમાં થીજેલી નાયગરા નદીની છટા જુઓ.. નાયગરાનો પ્રચંડ પ્રવાહ જોતાં એમ લાગે છે કે તેનો ઘુઘવાટ જાણે કાને અથડાતો ના હોય. નાયગરા ઉપર ફેલાતા મેઘધનુષનું રૂપ તો કાંઈ અનેરૂં જ છે.

                     ૐ નમઃ શિવાય