દમાદમ મસ્ત કલંદર

           આજે વૈશાખ વદ એકમ

આજનો સુવિચાર:-દીકરી તમારા અહંકાર સામે મોટો પડકાર છે. – મુનિ તરુણસાગરજી

હેલ્થ ટીપ્સ:- એક ચમચી મધને એક ચમચી પાણી સાથે ભેળવી ચહેરા પર અને ગરદન પર લગાડો. સુકાય પછી ઠંડા પાણીથી ધોવાથી ચહેરાની ત્વચા ખીલી ઊઠશે.

[rockyou id=67001449&w=426&h=320]

ઝૂલે લાલ

દમાદમ મસ્ત કલંદર

લાલ મુંજી પત રખજી ભલા ઝૂલે લાલણ
સિંદરી જા,સેવણ જા, સાખર જા,
સખી સા બાદ કલંદર
દમાદર મસ્ત કલંદર બસે જો સબ્જે અંદર

પીરણ જા પીર અચમીલ સીરતે
બેરા સંગત જા પાર કંદે ઝૂલે લાલણ
સિંદરી જા સેવણ જા સાખર જા
સખી સા બાદ કલંદર
દમાદર મસ્ત કલંદર બસે જો સબ્જે અંદર

ચારૈ ચિરાગ તુંઈ જા, બરન હમેશ
પેંજો મે બારન આઈ અહ્યા ઝૂલે લાલણ
સિંદરી જા,સેવણ જા, સાખર જા,
સખી સા બાદ કલંદર
દમાદર મસ્ત કલંદર બસે જો સબ્જે અંદર

જેકો લાલ તુંઈ જા, જોત જગાઈન
તેંજા કંદે લાલ ભાગ ભલા ઝૂલે લાલણ
સિંદરી જા,સેવણ જા, સાખર જા,
સખી સા બાદ કલંદર
દમાદર મસ્ત કલંદર બસે જો સબ્જે અંદર

જે કો લાલ તુંઈ જે દૂર તે ઈંદા
મનજુ મરાદુ પાયે વેંદા, ઝૂલે લાલણ
સિંદરી જા,સેવણ જા, સાખર જા,
સખી સા બાદ કલંદર
દમાદર મસ્ત કલંદર બસે જો સબ્જે અંદર

ધૂન

જે કો ચાંદો ઝૂલે લાલ તે જા
થીના બેડો પાર આયો લાલ,
ઝૂલે લાલ લાલ ઝૂલે ,
લાલ ઝૂલે આયો લાલ ઝૂલે લાલ

                                 ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

2 comments on “દમાદમ મસ્ત કલંદર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s