એક ગઝલ કક્કાની

                        આજે શ્રાવણ વદ સાતમ [શીતળા સાતમ]

આજનો સુવિચાર:- વીંધાઈગયેલા હૈયામાંથી ઉતરી આવેલ દર્દનાં ગાતા ઝરણાં એટલે ગઝલ.

હેલ્થ ટીપ્સ:- 1 ગ્રામ કેસરમાં 5 ગ્રામ ઈલાયચીનો ભૂકો ભેળવી રાખો. ચામાં આ ચપટી પાઉડર નાખી પીવાથી ચાનો સ્વાદ તથા સુગંધી આલ્હાદક થઈ જશે.

એક ગઝલ કક્કાની

બહુ લીસ્સો હતો લપસી ગયો

ના પગમાં ખોડ તે મોડો પડ્યો

ના બે ટુકડા છતાં સાથે રહ્યા

નું મોઢું બંધ ગૂંગળાઈ મર્યો.

બગાસા ખાય છે તે જોઈને

ને આવી છીંક 2, 3, 4, 5

નો હાથ ઊંચો થયો સત્કારમાં

એ લાંબા થૈને ઝટ ઝાલી લીધો

બહુ ચંચળ ઊછળતો, કુદતો

લપસ્યો પડછાયો ને ઠ ડ ઢ થયો

હતો તૈયાર કૂદકો મારવા

એ કાઢી આંખ તો થીજી ગયો

ને પગ નહોતા કે ઊભો રહી શકે

લૈને ટેકણ લાકડી થઈ ગયો

ને વાંકી પૂંછડી નડતી રહી

એ વીંઝી પૂંછડી નડતી રહી

પએ વીંઝી પાંખ નડતી રહી

કને ઊગી પૂંછડી કહેવાયો

ના પેટે ગાંઠ તે રડતો રહ્યો

ફરે છે સૂંઢને ડોલારતો

સૂંઠ તૂટી ગૈ તો ભ નો થયો

ફૂલેલા પેટથી શરમાય ને

ને દૂર્બળ દેહનો છે વસવસો

લડે છે ઢાલ ને તલવાર લૈ

ને લાગી બીક તે નાસી ગયો

ને ષ સ ત્રણે સગ્ગા ભાઈઓ

ચોથો ભાઈ જે પિત્રાઈ હતો

ળ ક્ષ અને જ્ઞ રહી ગયા એકલા

આમ આ કક્કો અહીં પૂરો થયો

                    — આદિલ મનસુરી

                                                              ૐ નમઃ શિવાય