ધનતેરસ

આસો વદ તેરસ ધનતેરસ [ધનવંતરી પૂજન , લક્ષ્મીપૂજન]

  

આજનો સુવિચાર:- શ્રદ્ધા માટે પુરાવાની જરૂરત નથી હોતી.

  

હેલ્થ ટીપ્સ :- અજમો એક એવો મસાલો છે જે અનેક પ્રકારનાં અન્નને પચાવે છે.

ધનતેરસની શુભેચ્છાઓ

                                                         

                                           ૐ  નમઃ શિવાય