આજનો SMS

                                 આજે માગશર સુદ એકમ

આજનો સુવિચાર:- મૌન સૌથી ઉત્તમ ભાષણ છે. બોલવાનું જરૂરી હોય તેટલું જ બોલો, એક શબ્દથી ચાલી જતું હોય તો બીજા શબ્દનો નાહક ઉપયોગ કરશો નહીં.        — રત્નસુંદરવિજયજી

હેલ્થ ટીપ્સ:- શિયાળામાં બદામનાં તેલની માલિશ ફાયદાકારક છે.

                                    આજનો SMS  

પાને સે ખોનેકા મઝા ઓર હૈ,
બંધ આંખોસે દેખનેકા મઝા ઓર હૈ,
આંસુ બને લબ્ઝ ઓર
ઔર લબ્ઝ બને ગઝલ
યાદોંકે સાથ જીનેકા
મઝા હી કુછ ઓર હૈ.

                                               ૐ નમઃ શિવાય