ઉત્તમ ભેટ

                           આજે માગશર સુદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- મોટા ભાગના દરેક ધર્મોમાં તપનો-સાધનાનો મહિમા સ્વીકારવામાં આવ્યો છે.                                                                                        – શ્રીનાથજી

હેલ્થ ટીપ્સ:- દૂધી છીણીને પગના તળિયામાં લગાવવાથી પગની બળતરા ઓછી થશે.

ઉત્તમ ભેટ

પ્રભુ થકી મળી ભેટ મુજને
અપૂર્વ જીવન દીધું મુજને

માતપિતા થકી મળી ભેટ મુજને
ઉત્તમ સંસ્કાર દીધા મુજને

પ્રીતમ થકી મળી ભેટ મુજને
દીધી સંસાર તણી હેલી મુજને

બાળકો થકી મળી ભેટ મુજને
દીધું માતૃત્વનું સુખ મુજને

ગુરુ થકી મળી ભેટ મુજને
દીધું ઉત્તમ જ્ઞાન મુજને

મિત્રો થકી મળી ભેટ મુજને
દીધી પ્રેમની ધારા મુજને

રીડર્સ થકી મળી ભેટ મુજને
દીધો અપૂર્વ આવકાર મુજને

                                           

                                      નીલા કડકીઆ

                                      ૐ નમઃ શિવાય