આજનો S.M.S.

                              આજે માગશર વદ બારસ

આજનો સુવિચાર:- ભાષા એ એવું નગર છે જેને બાંધવામાં દરેક જણે ઈંટનો ફાળો આપેલો છે.

હેલ્થ ટીપ્સ:- છાતીનાં દરદ, માથાના દુઃખાવા, પિત્ત તેમજ કંઠ શુદ્ધિ માટે દાડમ ઉત્તમ છે.

આજનો S.M.S.

 સ્વર્ગ ક્યારે?

તમારી પાસે જર્મન કાર હોય,
અમેરિકન પગાર હોય,
ચાઈનીઝ ફૂડ હોય અને
ભારતીય પત્ની હોય.

અને

નર્ક ક્યારે?

તમારી પાસે ચાઈનીઝ કાર હોય,
જર્મન ફૂડ હોય,
અમેરિકન પત્ની હોય અને
ભારતીય ધોરણનો પગાર હોય !

                            ૐ નમઃ શિવાય

One comment on “આજનો S.M.S.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s