લોભી લલ્લુ

                              આજે મહા વદ ત્રીજ

આજનો સુવિચાર:- ભગવાન ખરેખરજો સામાન્ય માણસને પ્રેમ ન કરતો હોત તો તેણે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં માણસોને પેદા ના કર્યા હોત. —–અબ્રાહમ લિંકન

હેલ્થ ટીપ્સ:- સરગવાની સીંગને બાફીને તેનો રસ કસ ચાવીને ખાવાથી સંધિવાના રોગમાં રાહત રહે છે.

[rockyou id=103530821&w=426&h=319]

                                   લોભી લલ્લુ

લલ્લુ એક લોભી માછીમાર હતો.

નદીમાં માછલી પકડવા જાળ નાખી.

મીની માછલી જાળમાં ફસાઈ.

મીનીએ છોડી મૂકવાની આજીજી કરી.

બોલી,” મને વેંચીને તારી કોઈ કમાણી નથી થવાની.”

બોલતી મીનીને સાંભળી નવાઈ પામતો લલ્લુએ મીનીને કહ્યું,

”તું તો માણસની જેમ બોલે છે. હું તને ઘરે લઈ જઈશ.”

મીનીએ કહ્યું,” મને છોડી મૂકીશ તો તને કિંમતી પાણીદાર મોતી આપીશ.”

લોભી લલ્લુએ લાલચે મીનીને છોડી દીધી.

મીની ઊંડા પાણીમાંથી પાણીદાર મોતી લઈ આવી.

મોતી જોઈને વધારે મોતી માટે લલ્લુને લોભ જાગ્યો.

મનમાં વિચાર્યું કે મીની પાસે ઘણાં મોતી હોવા જોઈએ.

તેણે મીનીને ફરીથી પકડી લીધી.

લલ્લુએ વધારે મોતીની માંગણી કરી.

હોશિયાર મીનીએ કહ્યું,” મારી પાસે નથી પણ મારી મમ્મી પાસે છે.

કહો તો લઈ આવું.”

લાલચુ લલ્લુ લોભાઈને મીની પાસેથી મોતી લેવાનું પણ ભૂલી ગયો.

અને મીનીને છોડી મૂકી.

પાણીમાં જઈ મીનીએ કહ્યું,” તારા લોભને કારણે હવે તને

એકપણ મોતી પણ નહીં મળે અને

હવેથી તારી જાળમાં કોઈ માછલી પણ નહીં પકડાય.

તારાલોભની આ સજા.”

કરેલા લોભથી લલ્લુને પસ્તાવો થયો.

બોધ:-

જબ ચિડિયા ચુગ ગઈ દાના અબ પછતાનેસે ક્યા ફાયદા?

અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ.

                                 ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

3 comments on “લોભી લલ્લુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s