મંગળાષ્ટક

આજે મહા વદ બારસ

આજનો સુવિચાર:- સતત વ્યસ્ત રહેનાર વ્યક્તિને સમય આવે આંસુ સારવાનો વખત નથી મળતો.

હેલ્થ ટીપ્સ:- ગરમીથી રાહત મેળવવા સ્નાન કરવાનાં પાણીમાં ગુલાબજળ, યુ.ડી.કોલોન,લીંબુના રસનાં ટીપાં ભેળવો.

હજી આપણો લગ્નોત્સવ પૂરો નથી થયો. હજી અમારા નાના બેન ‘પરમસમીપે’નાં નીલમબેન દોશીને      http://paramujas.wordpress.com/

ત્યાં શરણાઈઓ વાગવાની છે. તો એમને પૂર્વ તૈયારી માટે મંગળાષ્ટકની ભેટ આપીએ.

[rockyou id=104720619&w=324&h=242] 

મંગળાષ્ટક

જન્મોજનમ મળ્યાંમળ્યાં હતાં સ્વજન જે આજે મળે
તે ફરી સંસારે ફરીથી રમે પુરુષને રાચે ફરી પ્રકૃતિ
બ્રહ્માએ સર્જ્યું નથી યુગલ આ છે પૂર્વથી શાશ્વત
આજે થાય અભેદ્ય સત્ય ફરીથી
સર્વત્ર હો મંગલ…………….!

લાધ્યું’તું પદ, ભૂતકાળ મહીંને ધાર્યું હતું સર્વદા
તને આજ મળી પુનઃ સફળતા ને વર્તમાને રહ્યું
યોજે કાળ પ્રયોગ નિત્ય, નવલાં સંસારને તારવા
સર્જાવો નવલું ભવિષ્ય તમથી
સર્વત્ર હો મંગલ……………!

પૃથ્વી આભ મળે, અભેદ્ય મિલને ને ચંદ્ર તારા મળે
આનંદે મળતાં સમુદ્ર સરિતા, જ્વાલા મળે જ્યોતિને
જ્યાંથી સૌરભ સાંપડે પવનને, રંગો મળે પુષ્પને
તે બિંદુ તમ જીવને વસી રહે
સર્વત્ર હો મંગલ…………………………..!

આવી સર્જન ધર્મનું ષઢ લઈ આકાગંગા થકી
ઓવારા પર લાંગરી જગતનાં એ સ્વર્ગની નાવડી
માયા બ્રહ્મ તણાં ઉતારી શિશુને ઊભી રહી આશમાં
આવ્યાં એ શિશુ અત્ર સ્વર્ગ રચવા
સર્વત્ર હો મંગલ…………………………!

માંડ્યા કંચન અક્ષરો ગગનમાં પ્રાતઃ અને ભાનુએ
આરંભે ઈતિહાસ એક નવલો બ્રહ્માંડની લેખિની
જેનાં સાર્થક સ્વપ્નની બની રહે સાચી કહાણી
સદા કોટિ વંદન યુગ્મ એ પરમને
સર્વત્ર હો મંગલ………………………..!

ગુંજે મંગલ શબ્દ મંગલ ધ્વનિ વ્યાપે બધે મંગલ
સ્પર્શે મંગલ અંગ મંગલ હવા દર્શે બધે મંગલ
ઝીલે મંગલ વારી મંગલ ધરા સર્જે અમી મંગલ તત્વો
મંગલ પંચ મંગલ રચે
સર્વત્ર હો મંગલ……………………..!

યાત્રા પાવન પંથની સુખદ હો, શીળી મણે છાંયડી
સંસારે મૃદુ રેણુ માર્ગે મહી ને પદ્મો ભર્યા સાગરો
ધીરો શાંત વહી રહે પવન ને કલ્યાણનું ધ્યેય હો
એવું જીવન હો સદા યુગલનું
સર્વત્ર હો મંગલ, સર્વત્ર હો મંગલ……………!!!!!!!!

                                                 —- નીનુ મઝુમદાર

                                      ૐ નમઃ શિવાય