અસત્યનારાયણના આધુનિક સહસ્ત્ર નામો

                     આજે વૈશાખ સુદ આઠમ

 

આજનો સુવિચાર:- કૌશલ્ય અને સદગુણનો વિકાસ જ માણસની પારાશીશી છે.

 

હેલ્થ ટીપ:- ગરમીની ઋતુમાં આમળાનો મુરબ્બો ખાધા પછી દૂધ પીવાથી શારીરિક અને માનસિક દુર્બળતામાં રાહત આપે છે.

 

સુરેશ દલાલ લિખિત અસત્યનારાયણની પૂજાના આધુનિક સહસ્ત્રનામો જોઈએ.

 

ૐ રૂપયાય નમઃ                    ૐ ડ્રાફ્ટાય નમઃ                  ૐ યશવંત સિન્હા નમઃ

ૐ ડોલરાય નમઃ                   ૐ ઑવરડ્રાફ્ટાય નમઃ          ૐ આર.બી.આઈ. નમઃ

ૐ પાઉન્ડાય નમઃ                 ૐ બેંક-બેલેંસાય નમઃ           ૐ બિઝનેસ-મેનેજમેંટાય નમઃ

ૐ રૂબલાય નમઃ                  ૐ બેંક કાઉંટરાય નમઃ           ૐ એન.આર.આઈ નમઃ

ૐ લીરાય નમઃ                   ૐ બેંક મેનેજરાય નમઃ          ૐ કાર્ડિયોગ્રામાય નમઃ

ૐ બેંકાય નમઃ                    ૐ બેંક ડિરેક્ટરાય નમઃ          ૐ બ્લડપ્રેશરાય નમઃ

ૐ કૉપરેટિવ બેંકાય નમઃ       ૐ લોનાય નમઃ                   ૐ ડાયાબિટીસ નમઃ

ૐ નેશનલાઈઅઝ્ડ બેંકાય નમઃ ૐ હૂંડી હૂંડાય નમઃ            ૐ ડૉક્ટરાય નમઃ

ૐ ઈંટરનેશનલ બંકાય નમઃ     ૐ નરસિંહરાવાય નમઃ       ૐ નર્સાય નમઃ

ૐ વર્લ્ડ બેંકાય નમઃ               ૐ હર્ષદાય નમઃ               ૐ ઑટોપ્સીકરાય નમઃ

ૐ પાસબુકાય નમઃ                ૐ બિરલાય નમઃ             ૐ ઍંજિયોગ્રાફી નમઃ

ૐ ચેક્બૂકાય નમઃ                  ૐ ટાટાય નમઃ                ૐ બાયોપ્સીકરાય નમઃ

ૐ સ્લિપબુકાય નમઃ               ૐ અંબાણી નમઃ              ૐ મિડિયોકરાય નમઃ

 

                                     ૐ નમઃ શિવાય