રસોડાની વસ્તુઓના રૂઢિ પ્રયોગો

                   આજે વૈશાખ વદ છઠ્ઠ

આજનો સુવિચાર:- જિંદગીમાં ગુરુ તો જોઈએ જ પછી ભલે તે માટીના બનાવેલા દ્રોણાચાર્ય હોય.

 

હેલ્થ ટીપ:- જો આપ ફિટનેસમાં માનતા હો તો ખાવા પીવાની આદત બદલીને ફિટનેસ પ્લાન કરો.

 

      રસોડામાં વપરાતી વસ્તુઓના રૂઢિ પ્રયોગો

 

રસોડામાં વપરાતી વસ્તુઓને આપણે રૂઢિ પ્રયોગોમાં વાપરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે

લોટ- હસવું ને લોટ ફાકવો [જે સાથે થઈ શકે જ નહી]

ઘી – ઘી ઢોળાયું તો પણ ખીચડીમાં જ. [ઘરનું ઘરમાં જ રહે]

તેલ – કામ કરાવી કરાવી તેલ કાઢી લીધું.

દૂધ – દૂધનું દૂધ, પાણીનું પાણી.

દહીં – લમણાઝીક કરીને માથાનું દહીં થઈ ગયુ.

મીઠું – તમારી વાતમાં કોઈ મીઠું નથી. [એમ તો ન જ લખાયને કે તમારામાં મીઠું જ નથી ! ]

મરચું – વાતમાં મીઠું મરચું ભભરાવો નહીં.

બદામ – આ વસ્તુની કિંમત બે કોડી બદામ જેટલી પણ નથી.

રાઈ – રાઈનો પહાડ ના બનાવો.

સાકર – જેટલી સાકર નાખો તેટલું ગળ્યું થાય.

મસાલો – વાર્તામાં મસાલો ભરીને લેખકે વાર્તાને રોમાંચક બનાવી દીધી.

 

                              ૐ નમઃ શિવાય