આધુનિક કન્યાની આધુનિક પ્રાર્થના

                           આજે વૈશાખ વદ દસમ

આજનો સુવિચાર:- તન સુંદર હોય પણ મન કદરૂપું હોય તો એ સૌંદર્ય ધૂળમાં ચિત્ર સમાન છે.

હેલ્થ ટીપ:-તકમરિયા પાણીમાં પલાળી તેમાં ખડા સાકર અને એલચીનો ભૂકો ઉમેરી પીવાથી ઠંડક મળશે અને ઉનાળામાં લાગતી લૂ પર રાહત રહે છે.

આજકાલની છોકરીઓની પ્રાર્થના

રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ
ઐસા વર દેના ભગવાન

સુબહા સવેરે મુઝે ઉઠાય
મુઝે ઉઠાકર ચાય બનાયે
ઔર કહે ‘લો પીયો મેરી જાન’
ઐસા વર દેના ભગવાન

દોપહર કો જબ વો બ્રેક મે આયે
આકે જલ્દીસે લંચ બનાયે
ઔર કહે ‘લો ચખો મેરી જાન’
ઐસા વર દેના ભગવાન

શામ કો જબ વો ઑફિસસે આયે
અચ્છે થીયેટરમેં પિક્ચર દિખાયે
ઔર કહે ‘મૈં હું તેરા ગુલામ’
ઐસા વર દેના ભગવાન

1st of મંથ કો સેલરી લાયે
સેલરી લાકર મુઝે થમાય
ઔર કહે ‘લો ઉડાઓ મેરી જાન’
ઐસા વર દેના ભગવાન

 

હે ભગવાન આ તે કેવી પ્રાર્થના!!!!

                                             ૐ નમઃ શિવાય

5 comments on “આધુનિક કન્યાની આધુનિક પ્રાર્થના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s