અવ્યક્ત સૌંદર્ય

                               આજે જેઠ સુદ પાંચમ

આજનો સુવિચાર:- જે વ્યક્તિને બીજાને કષ્ટ આપી આનંદ મળતો હોય તો તે વ્યક્તિ રાક્ષસ કહેવાય.

 

હેલ્થ ટીપ:- ફૂદીનાના પાન ચાવવાથી મુખમાંથી આવતી દુર્ગંધ દૂર થશે અને દાંતનો સડો દૂર કરશે.

  પોખરાના તળાવમાં                                         29/7/2007

                   અવ્યક્ત સૌંદર્ય

 

    ચંદ્રે ગઈ રાતે ચંદ્રિકાનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. શુક્લપક્ષમાં સંધ્યાનું ચંદ્રિકામાં થતું રૂપાંતર ઘણું અદભૂત-રમ્ય છે.બન્નેનો ઉલ્લાસ સરખો અને તુલ્યબલ હોવા છતાં સંધ્યાનો સંધિવૈભવ ને ચંદ્રિકાનો આહલાદ કંઈ જુદા જ હોય છે. આ બન્નેના મિલન પ્રસંગે તે વૈભવ અને આહલાદક એકત્ર મળવાથી જે ભાવ નિર્માન થાય છે તેનું કવિઓએ હજુ નામ પાડ્યું નથી, એ તેમનો ગુનો કહેવાય. રૂપયૌવના યુવતીને પ્રથમ માતૃપદ પ્રાપ્ત થતાં તેના મુખ ઉપર જે વૈભવયુક્ત સ્તિર શાંતિ પથરાયેલી દેખાય છે તે જ છટા પ્રકૃતિદેવીનાં અંગપ્રત્યંગો ઉપર તે વખતે દેખાય છે. ચંદ્ર આકાશમાંથી આ બધું જોઈ શકતો હશે ખરો?

    સાંજે વાંચવામાં ગરકાવ થઈ ગયાને કારણે પ્રાર્થના જરા મોડી થઈ પણ તેથી એક લાભ એ થયો કે ચિત્રા અને સ્વાતિ પણ સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થઈ શકી. ક્ષિતિજ ઉપર બન્ને એકી વખતે ઊગતી હોય છે તો પણ ચિત્રાનાં પગલાં હળવાં અને દૂર દૂર પડવાને કારણે તે ઝડપથી ઉપર ચઢે છે. જ્યારે સ્વાતિ પોતાના તેજના ભારથી અગસગમનાં હોય એ સ્વાભાવિક છે. ચંદ્ર ગઈકાલ કરતાં આજ કઈંક નજીક આવેલો છે. આવતી કાલે તે ચિત્રાને મંદિરે પહોંચી જશે. સ્વાતિનું લાવણ્ય વધારે; છતાંચંદ્ર તો ચિત્રાનું સાનિધ્ય પસંદ કરે છે. ચિત્રા છે જ એવી નિખાલસ વૃતિની.

   આજે સવારે આકાશે સર્વત્ર એકરૂપ થવાનું પસંદ કર્યું હતું. વાદળા તો હતાં જ નહી પન નીલવર્ણ સાથે પ્રભાતની જે ગુલાબી છટા ભળી જાય છે તે પન પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી એકસરખી પથરાઈ ગઈ હતી. આ ગુલાબી છતા જ્યારે કલ્પનાના પ્રાથમિક સ્ફુરણ જેતલી પાતલી આછી હોય છે ત્યારે તે એતલી પારદર્શક હોય છે કે તેમાંથી આકાશનો નીલવર્ણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. અને આ રંગ પ્રસન્નતા અને વિલાસિતાની વચલી સ્થિતિનો પૂરેપૂરો દ્યોતક બને છે.

    નાહવાની જગ્યાથી પશ્ચિમ તરફનાં વાદળાં કેવા નીલવર્ણ દેખાય છે ! અનંત આકાશ અને દૂરવર્તી સનાતન પર્વત બન્નેનો રંગ ભૂરો હોય છે. બન્નેને એ રંગ શોભી નીકળે છે. પણ આકાશમાંના વાદળાં પણ જો તેવો જ રંગ ધારણ કરે તો બધે વિશ્રી ફેલાઈ જશે.

    વિશ્વની અનંતતાનો વિચાર કરી પહાડોને પણ ક્ષણજીવી કહેનારો અને પહાડોને આકાશમાંના મેઘોની ઉપમા આપનાર કવિ ક્યાં કોઈએ દીઠો છે ? સાંભળ્યો છે ?

ડીન ઈંજના પુસ્તકમાં આવા કવિની ચાર પંક્તિઓ વાંચવા મળી.

The hills are shadows and they flow,
From form to form, and nothing stands;
They melt like mist, the solid lands
Like clouds they shape themselves and go.

કાકા કાલેલકર

‘આ પૃથ્વી પર મને સૌથી સુંદર શું લાગ્યું ?’ પુસ્તક આધારિત.

                                 ૐ નમઃ શિવાય