આજના એસ.એમ.એસ.

                  આજે અષાઢ સુદ બારસ

આજનો સુવિચાર:- મનોવિકાર પર વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં જ આત્માની સાચી આઝાદી છે.

હેલ્થ ટીપ :- ગરમા ગરમ પદાર્થ ખાવાથી જીભ દાઝી જાય તો એક ચપટી સાકર ચૂસવાથી રાહત થશે.

આજના એસ.એમ.એસ.

તુફાનમેં કિનારે મિલ જાતે હૈ
જિંદગીમેં સહારે મિલ જાતે હૈં,
કોઈ ચીઝ જિંદગીસે પ્યારી નહીં હોતી,
પર કુછ લોગ જિંદગીસે ભી પ્યારે મિલ જાતે હૈ.

સુંદર હોય એને પ્યારું કહેવાય,
સુગંધ હોય તેને ન્યારું કહેવાય,
નશો ચઢે તેને દારૂ કહેવાય,
તમે હવે એસ.એમ.એસ. કરો તો સારૂ
બાકી બધુંય તમારું કહેવાય.

[મુંબઈ સ્થિત શ્રીમતી નીતા કોટેચાએ મોકલાવેલા એસ.એમ.એસ. માટે ખૂબ આભાર.]

અશ્રુની વર્ષા ગઈ ને સ્વપ્ન ધોવાઈ ગયા,
અમને શોધ્યા વિના જ એ દેખાઈ ગયા.
જે દેખાઈ ગયા જીવનભર પ્રેમ કરતી રહી મીરા,
ને કૃષ્ણ રાધામાં ખોવાઈ ગયા.

પ્રેમ એ ભગવાને બનાવેલી બીજી ભૂલ છે
પહેલી ભૂલ કન્યા છે,
પણ સત્ય એ છે કે બન્ને સુંદર છે.

જિંદગી અને મોત લડતાં જોયા
ઘડી જીવનની જીદ તો ઘડીમાં મોતને
શરણાગતી સ્વીકારતા જોયું
હે! પામર માનવી ચાલશે નહીં
તારું તને તો આજે મેં નસીબ સામે
કઠપુતળીની જેમ નાચતા જોયું.

તમારી જિંદગીમાં ત્રણ બાબતનું ધ્યાન રાખો.

1] વિશ્વાસ
2] વચન
3] સંબંધો

કારણ જ્યારે આ ત્રણે તૂટે છે ત્યારે અવાજ નથી કરતા.

 

                                               ૐ નમઃ શિવાય