કિચન ટીપ્સ

                            આજે અષાઢ વદ પાંચમ

આજનો સુવિચાર:- લક્ષ્યની ઊંચાઈને જોઈ ગભરાઈ જશો તો તેને પ્રાપ્ત ક્યાંથી કરી શકશો?

હેલ્થ ટીપ:- એક ચમચી વરિયાળીચૂર્ણને રાત્રે ગરમ પાણી સાથે લેવાથી જૂના કબજિયાત પર રાહત રહેશે.

                                  કીચન ટીપ્સ

• ઘીની તાજગી જાળવી રાખવા ઘીની બરણીમાં સિંધવનો ગાંગડો મૂકી રાખો.

• વાસણમાં ખાદ્ય પદાર્થ ચોંટી ગયો હોય તો વાસણ સાફ કરવા તેમાં પાણીમાં અડધો કપ બેકિંગ સોડા નાખી ઉકાળવાથી ચોંટી ગયેલો પદાર્થ ઉખડી જશે.

• સેંડવીચ તાજી રાખવા તેને પોલિથીનની થેલીમાં વીટાળી રેફ્રિજરેટરમાં મૂકો.

• પાલકનો લીલો રંગ જાળવી રાખવા રાંધતી વખતે તપેલું કે કઢાઈ ખુલ્લી રાખવી.

• આઈસક્રીમના સ્કૂપ બરાબર નીકળે તે માટે સ્કૂપથી આઈસક્રીમ કાઢતા પહેલા તેને ગરમ પાણીમાં ડૂબાડવી.

• ઍલ્યુમિનિયમનું વાસણ બળી જાય તો વાસણમાં એક કાંદો કાપી ઉકાળવાથી બળી ગયેલું પડ તરત છૂટું પડી જશે.

• ગરમીની ઋતુમાં કીડી મંકોડાના ઉપદ્રવથી બચવા એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં મીઠું ભેળવી તેમના દર પાસે રેડી દો કીડી મંકોડા દૂર થઈ જશે.

• દૂધના ઉભરાથી બચવા તપેલાની કિનારી પર ઘી લગાડી દો.

• કાંદા સાંતળતી વખતે પહેલાં થોડા ગરમ કરો પછી ઘી કે તેલ નાખવાથી કાંદા જલ્દી સંતળાઈ જશે.

• કાંદા કાપતા પહેલા તેને ધોઈ નાખો તેમજ છરીને પાણીમા ધોઈ નાખો.

• ચાની ઉકાળેલી પત્તીને ચીકણા વાસણો પર લગાડવાથી વાસણની ચીકાશ જતી રહેશે.

• કસ્ટર્ડ બનાવતી વખતે એક ચમચી મધ તથા સાકર ભેળવી નાખવાથી કસ્ટર્ડ સ્વાદિષ્ટ થશે.

• કઢી ઉકાળતી વખતે જો ફોદા થતાં હોય તો તેમાં મીઠું કઢી ઉકળ્યા બાદ નાખો.

• ટામેટા મૂળા કે બીટ જેવા શાક ઝાઝો વખત ફ્રીજમાંરહેવાથી નરમ પડી જાય તો તેની રાતભર મીઠાનાં પાણીમાં ડૂબાડી રાખો. કડક થઈ જશે.

• વાંદાના ઉપદ્રવથી બચવા બોરિક પાઉડર ભભરાવી દો.
                                           ૐ નમઃ શિવાય