ગણપતિ વિસર્જન

આજે ભાદરવા સુદ ચૌદસ [અનંત ચૌદસ]

                                  આજે ગણેશ વિસર્જન

 

આજનો સુવિચાર:- ક્રોધની જ્વાળાઓ સૌ પહેલા સમજણને બાળી નાખે છે.

 હેલ્થ ટીપ:- નારિયેળની છાલને બાળી ઝીણો ભૂકો કરી દાંતે લગાડવાથી દાંત સાફ થાય છે.

 

આજે ગણપતિ વિસર્જન છે.

[rockyou id=122662856&w=426&h=319]

        લાલબાગના રાજા

આના ગણપતિ દેવા હમારે કિરતનમેં

આપ ભી આના ગૌરીજીકો લાના

રિદ્ધી સિદ્ધી સાથમેં લાના

હમારે કિરતનમેં

 

આપ ભી આના મુષકજીકો લાના

મેવાકા ભોગ લગાના

હમારે કિરતનમેં

આપ ભી આના નારદજીકો લાના

વીણાકી તાન સુનાના

હમારે કિરતનમેં

આપ ભી આના કૃષ્ણજીકો લાના

રાધા સંગ નાચ રચાના

હમારે કિરતનમેં

આપભી આના શિવજીકો લાના

તાંડવકા નાચ દિખાના

હમારે કિરતનમેં

આપ ભી આના સબ ભક્તોંકો લાના

સબકો પાર લગાના

હમારે કિરતનમેં

 

ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા

પુઢચા વર્ષી લવકરિયા

 

 

                                                       ૐ નમઃ શિવાય

 

One comment on “ગણપતિ વિસર્જન

 1. ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા
  પુઢચા વર્ષી લવકરિયા
  ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા
  પુઢચા વર્ષી લવકરિયા
  ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા
  પુઢચા વર્ષી લવકરિયા
  ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા
  પુઢચા વર્ષી લવકરિયા
  ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા
  પુઢચા વર્ષી લવકરિયા

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s