આજના S.M.S.

                          આજે કારતક વદ નોમ

આજનો સુવિચાર:- ઊડવા માટે નીચે નમીએ છીએ ત્યારે વિવેકની વધારે નજીક હોઈએ છીએ.

હેલ્થ ટીપ:- વજન ઉતારવું છે? રોજિંદી રસોઈ તલનાં તેલમાં કરો. તલનું તેલ વાયુનાશક છે.

 

                                 આજના S.M.S.

સફળતા તો પડછાયા જેવી છે
તેને પકડવાની કોશિશ ના કરતા
તમારા ધ્યેય તરફ આગળ વધજો
આવશે એ તમારી પાછળ પાછળ
પણ એટલું યાદ રાખજો
‘પ્રકાશ’ તરફ કદમ વધારજો તો જ
નજરે ચઢશે ‘પડછાયો’.

 

ફુરસદ કોને છે રિસામણાં-મનામણાંની,
દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે પોતીકાં-પારકાંની,
મિત્ર, તું મારો સાથ છોડતો નહીં,
કદાચ આદત ન છૂટી જાય મિત્રો બનાવવાની.

 

તડપતા એમની યાદમાં,
એકલું ખૂબ રોતા હતા,
નહોતો કરવો પ્રેમ તો સામું
શું જોતા હતા?
સામે જોઈને જે પ્રેમથી હસતા હતા
એ જ આજે સામું જોઈ બાજુએ ખસતા હતા.

 

                                                       ૐ નમઃ શિવાય