ગાંધીનગર સમાચાર

                        આજે કારતક વદ એકાદશી

ગાંધીનગર સમાચાર

ગાંધીનગર સમાચાર

 

          હું નીલા કડકીઆ હ્યુસ્ટન ટેક્સાસમાં રહેતા શ્રી વિજયભાઈ શાહની ખૂબ આભારી છું જેમણે મેઘધનુષ વિષે આટલું સુંદર લખાણ લખી ગાંધીનગર સમાચારમાં મોકલાવ્યુ.

સ્વાતિબેન ગઢીયાની પણ ખૂબ આભારી છું. ધબકાર સૂર સથવારને પણ આભારી છું. હાર્દિકભાઈને કેમ ભૂલાય?
એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર.

                                        

                                                    ૐ નમઃ શિવાય