શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

        આજે માગશર સુદ પૂનમ [દત્ત જયંતિ]

આજનો સુવિચાર:- જીવનમાં રોજ રોજ મને “તું” કહેનારાની સંખ્યા ઘટતી જાય છે અને “તમે” કહેનારાની સંખ્યા વધતી જાય છે. આ પ્રક્રિયાનું લૌકિક નામ તે “ઉંમર” છે.

હેલ્થ ટીપ:- ગોદંતી ભસ્મ મધમાં ચટાડવાથી બાળક માટી ખાવાનું છોડી દેશે.

શ્રીપાદ વલ્લ દિગંબરા

શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

 

                             શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

 

દિગંબરા, દિગંબરા શ્રીપાદ વલ્લ્ભ દિગંબરા !

તવ ચરણે રહેજો અમ પ્રીતિ
હૃદિયામાં સાચી સંસ્કૃતિ;
શૌર્યતણી હો પરંપરા, શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

અત્રિ છે ત્રિગુણોથી ઉપર,
અનસૂયા અસૂયાથી છે પર;
દત્ત બની તું આવ્યો વીરા, શ્રીપાદ વલ્લ્ભ દિગંબરા

સત્કાર્યોનો તું છે સર્જક
સદવિચારનો સાચો પોષક;
દુષ્ટ વૃત્તિને હણનારા, શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

સર્જક બ્રહ્મા તું જ ગણાયો,
વિષ્ણુ પોષક થઈને આવ્યો
સંહારે શિવ બનનારા, શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

દત્ત ગુરુ જય દત્ત ગુરુ
નામ રહો હૃદયે મધુરું;
જીવનદાન દેનારા, શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

લીધું કામ કરો પૂરું,
મૂકો ના કો દિ અધૂરું;
કર્મયોગ અવિરત ધારા, શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા

                            
                                          ૐ નમઃ શિવાય