ચેતવણી

                          આજે માગશર વદ આઠમ

આજનો સુવિચાર:- સફળ દાંપત્ય જીવન સહકાર અને સમજણ પર આધારિત છે.

હેલ્થ ટીપ:- એક ચમચી દ્રાક્ષાસવમાં થોડું પાણી ઉમેરી પીવાથી મગજની સ્ફૂર્તિ વધે છે. – લાભશંકર ઠાકર

                ચેતવણી

જેઓ પાસે ભૂલ કરવાની હિંમત નથી;
જેઓ પાસે ભૂલ કબૂલ કરવાની તાકાત નથી;
જેઓ ચોમાસામાં પણ અંદરથી ભીના નથી થતા;
જેઓ શિયાળામાં પણ હુંફાળા નથી થઈ શકતા;
જેઓ ઉનાળામાં પણ શીતલતાને દિલથી આવકારતા નથી;
જેઓ મિત્ર સાથે પણ નિખાલસ નથી બનતા;
જેઓ દુશ્મનની એકાદ ખૂબી બિરદાવી નથી શકતા;
જેઓની આંખને ભીની થવાની ટેવ નથી;
જેઓ સુખનો સ્વીકાર કરાવામાં કંજૂસાઈ કરે છે;
ઓ દુઃખને છાતીએ વળગાડીને ફરે છે;
જેઓ પુષ્પ સાથે કેવો વ્યહવાર કરવો તે જાણતા નથી;
જેઓ એકાદ સુંદર પુસ્તકના પ્રેમમાં નથી;
જેઓએ જીવનમાં એક પણ વૃક્ષ ઉછેર્યું નથી;
અને
જેઓ પાસે જીવન મ્હાણવાનો અને હોળી રમવાનો સમય નથી
એવા માણસો
પી.એચ.ડી.ની ડિગ્રી ધરાવે, તોયે ‘અભણ’ જાણવા.
તેઓ બે પગપર ઊભા છે તે એક અકસ્માત છે.

[વક્તકી કૈદમેં જિંદગી હૈ મગર
ચંદ ઘડિયાઁ યહી હૈ જો આઝાદ હૈ]

                                           —- ગુણવંત શાહ

                

                                             ૐ નમઃ શિવાય