આપણા ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ શું?

                             આજે માગશર વદ નોમ

 

આજનો સુવિચાર:- વિકૃતિઓ માનવીને વિનાશનાં દ્વાર સુધી લઈ જાય છે.          

હેલ્થ ટીપ:- માથા નીચે ગરમ કપડું રાખી ન સુવું.

 

                     આપણા ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ શું?

1] અંગ્રેજી શાળા                           : 1846 [અમદાવાદમાં]

2] કન્યાશાળા                               :     1849 [અમદાવાદમાં]

3] કાપડમિલ                                : 1881 [અમદાવાદમાં]

4] કૉલેજો                                     : 1) ગુજરાત કૉલેજ -1879 (અમદાવાદ)
                                                       2) એલ. એ. શાહ લૉ કૉલેજ 1927 (અમદાવાદમાં)
                                                       3) એચ. એલ. કૉમર્સ કૉલેજ 1937 (અમદાવાદમાં)

5] વર્તમાનપત્ર                        :    વરતમાન, 1849 (અમદાવાદમાં)

6] ગુજરાતી શાળા                    :   1826 (અમદાવાદમાં)

7] ગુજરાતી સામાયિક            :  બુદ્ધિપ્રકાશ – 1850 (અમદાવાદમાં)

8] છપખાનું                             :   1842 (સુરતમાં)

9] સ્ત્રી સામાયિક                     :  ‘સ્ત્રીબોધ’ – 1857 (અમદાવાદમાં)

10] પુસ્તકાલય                      :  1824 (સુરતમાં)

11] રેલ્વે                                :  ઉતરાણ (સુરત)થી અંકલેશ્વર 1855માં

12] શબ્દકોષ                        : નર્મકોશ-1873 લેખક શ્રી નર્મદ

13] સંગ્રહસ્થાન                    :  1894 (વડોદરામાં)

14] દવાની ફૅક્ટરી               :  1905 (વડોદરામાં)

15] ચલચિત્ર                         : ‘નરસિંહ મહેતા’ 1932માં

16] પંચાયતી રાજ્ય            : 1 – 4 – ’63

17] આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી    : 1968 [ જામનગરમાં]

18] ગુજરાત યુનિવર્સિટી    : 1948 [ અમદાવાદમાં ]

19] કૃષિ યુનિવર્સિટી         : 1973 [દાંતીવાડા]

20] ટેલિવિઝન                 : 1975 – [પીજ, જિલ્લો ખેડા]

                                                                              – સંકલિત

                                 

                                       ૐ નમઃ શિવાય

3 comments on “આપણા ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ શું?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s