સંપત્તિ ના મેળવી શકનારાના પોકળ બહાના

                                       આજે માગશર વદ બારસ

આજનો સુવિચાર:- ચૂંટણી એટલે વચનોની વસંત.

હેલ્થ ટીપ:- અતિસારમાં [ઝાડા થયા હોય] એક વાડકા દહીંમાં મેથીના દાણાનો પાઉડર મેળવી ખાઈ જાવ.

પ્રખ્યાત લેખક નેપોલિન હિલની નજરે સંપત્તિ ના મેળવી શકનારાના બહાના

• જો મારે એક પત્ની ને કુટુંબ ન હોત……

• જો મારી પાસે પૂરતી લાગવગ હોત ……

• જો મારી પાસે પૈસા હોત………

• જો હું સારી નોકરી મેળવી શક્યો હોત…….

• જો મારું સ્વાસ્થ્ય સારું હોત………

• જો મારી પાસે સમય હોત………

• જો સંજોગો સારા હોત……..

• જો બીજા લોકો અને સમજી શક્યા હોત…….

• જો મારું જીવન ફરીથી જીવવા મળે તો….

• જો મને આજે એક તક મળે તો……

• જો બીજા લોકો મારી વિરુદ્ધ ન હોત…….

• જો મને રોકવા માટેનો બનાવ ન બન્યો હોત……

• જો હું સહેજ યુવાન હોત………

• જો હું ગર્ભ શ્રીમંત હોત……..

• જો મને ‘યોગ્ય લોકો’ મળ્યા હોત……..

• જો મારી વાતને હું હિંમતથી રજૂ કરી શકતો હોત……

• જો મેં ગત તકો ઝડપી હોત……….

• જો લોકોએ મારી પર ત્રાસ વર્તાવ્યો ન હોત………

• જો મારે ઘર અને બાળકોનું ધ્યાન ન રાખવાનું હોત……..

• જો હું થોડા ધનની બચત કરી શક્યો હોત………

• જો મારા બોસે મારી કદર કરી હોત……….

• જો મને કોઈ મદદગાર મળ્યું હોત…….

• જો મારું કુટુંબ મને સમજી શક્યું હોત……

• જો હું મોટા શહેરમાં રહેતો હોત…….

• જો હું કશી શરૂઆત કરી શકતો હોત…..

• જો હું મુક્ત હોત….

• જો કેટલાક લોકો જેવું વ્યક્તિત્વ હું ધરાવતો હોત…..

• જો હું આટલો મેદસ્વી ન હોત….

• જો મારી સુઝબુઝની જાણકારી થઈ હોત…..

• જો કોઈ ‘બ્રેક’ મળત તો…..

• જો મારે કરજનો બોજ ન હોત….

• જો મને કોઈ પદ્ધતિ ખબર હોત……

• જો બધાએ મારો વિરોધ ન કર્યો હોત……

• જો મારી પર આટલી બધી ચિંતાનો બોજ ન હોત…….

• જો હું યોગ્ય વ્યક્તિને પરણ્યો હોત……

• જો લોકો આટલા બધા મૂર્ખ ન હોત…..

• જો મારું કુટુંબ આટલું ખર્ચાળ અને ઉડાઉ ન હોત…..

• જો હું મારા વિશે શ્રદ્ધા રાખતો હોત……

• જો ભાગ્ય મારાથી બે ડગલાં આગળ ન હોત…..

• જો મારો સિતારો ખરાબ ન હોત…….

• જો એ વાત સાચી ન હોત કે ‘જે થવાનું છે તે થવાનું જ છે….’

• જો મારે આટલી બધી મહેનત ન કરવી પડતી હોત…….

• જો મેં ધન ન ગુમાવી દીધું હોત…….

• જો હું કોઈ બીજા પડોશમાં રહેતો હોત….

• જો મારે કોઈ ‘અતીત’ ન હોત……

• જો મારે પોતાનો જ કોઈ ધંધો હોત……

• જો બીજા લોકો મારું કહ્યું સાંભળતા હોત….

• જો [આ સૌથી મોટું બહાનું છે.]

                                                       — સંકલિત

                                         ૐ નમઃ શિવાય