થોડાંક મુક્તકો

                           આજે પોષ વદ દસમ

આજનો સુવિચાર:- સંસાર એવા કર્મયોગીઓની સાથે હોય છે જે તેમનો સાથ નથી છોડતા.

હેલ્થ ટીપ :- લોહીના વિકારમાં તથા પેટની બળતરામાં લીંબુનું શરબત ઉપયોગી થાય છે.

થોડાંક મુક્તકો

મનમેળ તૂટ્યા ઈ તૂટ્યા જ રહે
એને સીવણ સાંધણ હોય નહિ
ઉર આરસીના ટુકડા જ રહે
એને રેવણ રસ હોય નહી.

ભરે ભાણેથી એક જાકાર કહો
પછી કોળીડે સ્વાદ કો હોય નહી
ખમકર કહી ફીટકાર કહો
રણકાર એને હૈયે હોય નહી
—— ઝવેરચંદ મેઘાણી

પરિચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો
મસ્જિદમાં મને ખુદા ઓળખે છે
નથી હું અહિંયા અજાણ્યો
તમારી મહેરબાનીથી બધા ઓળખે છે
—મેહુલ [ સુરેન ઠાકર]

લાખ તીણા ઘા સહે છે
ટાંકણાના અંગ પર
ત્યારે જ મેહુલ પત્થરનો
એક ઈશ્વર થાય છે.

—– મેહુલ [સુરેન ઠાકર]

પ્રેમના થોડાંક બીજ અહીં
જરાવી શકું
ક્યારેક જે કોઈ
વદનનું સ્મિત બની ખીલી શકે
તો પછી બીજા બધામાં
હું ભલે નિષ્ફળ બનું
જિંદગી મારી
ખરેખર જીવવા જેવી વહે

એકાદ પગલું ક્યાંક
કરૂણાનું હું માંડી શકું
ક્યારેક જે પીડિત હૃદયમાં
સાંત્વના સીંચી રહે
તો પછી બીજાનું ભલે ને
કાંઈ હું ન કરી શકું
જિંદગી મારી કદાપિ ના,
નહીં એળે વહે?

                                                  ૐ નમઃ શિવાય