આપણી કહેવત

                                 આજે પોષ વદ એકાદશી

આજનો સુવિચાર:- શિક્ષક રક્ષક, દર્શક અને સમિક્ષક હોવો જોઈએ. : મોરારીબાપુ

હેલ્થ ટીપ :- માથું દુઃખતું હોય ત્યારે લીંબુની ફાડ કપાળ પર ઘસતા રાહત મળે છે.

આપણી કહેવત

આવ્યો’તો મળવા ને બેસાડ્યો દળવા

    ગંગા પરણીને સાસરે આવી ગઈ પછી પોતાની બહેનપણી જમનાને ઘણા વખતથી મળી ન હતી. આથી પરણ્યાના પહેલા આણે જ્યારે એ પિયરે આવી ત્યારે એને થયું કે જમનાને ઘરે મળવા જઉં. બીજે દિવસે વહેલી સવારે પરવારીને ગંગા જમનાને ઘરે મળવા પહોંચી ગઈ. પરંતુ જમનાને ઘરે જઈને જોયું તો કોઈ મોટો પ્રસંગ હોય તેવું વાતાવરણ હતું. જમનાએ દૂરથી ગંગાને આવતી જોઈ મોટેથી બુમ પાડી અને તરત જ પોતાની મેડીએ બોલાવી લીધી. ગંગા બેસીને કાંઈ વાતચીત કરે એ પહેલા તો જમનાએ એને ઘરે કામમાં જોતરી દીધી. આમ મળવા આવેલી ગંગાને જમનાને ઘરે દળવા [કામ કરવા] બેસવું પડ્યું.

આમ કહેવત પડી ગઈ

આવ્યો’તો મળવા ને બેસાડ્યો દળવા

                                          ૐ નમઃ શિવાય