કહો તો હું કોણ?

                           આજે મહા વદ બારસ

આજનો સુવિચાર :- હાલમાં મોરબીમાં ચાલતી મોરારી બાપુની ‘માનસ સાહિબ’ કથામાં માનસને આધારે ‘સાહિબ’ની પરિભાષા આપતા કહે છે કે ‘પાઠશાળામાં પ્રવેશ આપી પ્રેમના પાઠ ભણાવી પાસ કરે એ સાહિબ’.

હેલ્થ ટીપ:- તમાલપત્ર અને તજને સરખે ભાગે લઈ પાઉડર બનાવી રોજ સવારે ઊઠીને એક ચમચી પાઉડર હૂંફાળા પાણી સાથે લેવાથી ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે.

                                       કહો તો હું કોણ?

1]
બે માથાં અને બે પગ,
જાણે એને આખું જગ,
જે કોઈ આવે એની વચમાં,
કપાઈ જાય એની કચકચમાં

2]
એક પ્રાણી એવું,
જે વન-વગડામાં રહેતું,
મોટા-મોટા કાન,
ને શરીર છે સુંવાળું

3]
નાનું મોટું મળે ને પાણીમાં એ તરે,
સૌ સવારી કરે, તેને કયું વાહન કહે?

4]
વડ જેવાં પાન,
ને શેરડી જેવી પેરી,
મોગરા જેવાં ફૂલ ને આંબા જેવી કેરી.

5]
હવા કરતાં હળવો હું,
રંગે બહુ રૂપાળો,
થોડું ખાઉં ને ધરાઈ જાઉં,
વધુ ખાઉં તો ફાટી જાઉં.

6]
એની અછત ઝટ વર્તાય
એનાં વગર સૌ પરસેવે ન્હાય
એને પામવા વિકલ્પો શોધાય
એના વગર લગીરે ના જીવાય

7]
હું સૂર્યમંડળનો એક સભ્ય,
સૌથી સુંદર લાગું છું,
પીળાશ પડતો રંગ મારો
મારી ફરતે બર્ફીલા વલયો

8]
ઘરમાં મહેમાનોને દેવાય
વોટમાં નેતાઓને દેવાય
આરામ કરવામાં વપરાય

                                            ૐ નમઃ શિવાય