વાનગીમાં આવતા અંગ્રેજી શબ્દોનાં ગુજરાતી શબ્દો

                    આજે ફાગણ વદ અમાસ

આજનો સુવિચાર:- અધિરાઈ એ સમજ્યા વિનાની હાનિકારક ઝડપ છે.

હેલ્થ ટીપ:- સવારના નાસ્તામાં એક વાડકી દૂધ અને વાડકી ફણગાવેલ કઠોળ ખાવાથી વાળ મજબૂત અને તંદુરસ્ત થશે.

વાનગી પુસ્તકોમાં આવતા અંગ્રેજી શબ્દોનાં ગુજરાતી શબ્દો

અંગ્રેજી શબ્દ                                                             ગુજરાતી શબ્દ

બ્રેકિશ                                                                       ખારું
બ્રાન                                                                         થૂલું
બ્રિંજલ                                                                    રીંગણ
બ્રાઈની                                                                  ખારુ
બ્રોકોલી                                                                લીલુ ફ્લાવર
બ્રોથ                                                                      માંસ ઉકાળીને બનાવેલો રસ,
                                                                            માંસ મચ્છીનું સૂપ
બ્રાઉન સુગર                                                       ખાંડસરી
બટર                                                                     માખણ
બટરમિલ્ક                                                             છાશ
બટન ઓનિયન                                                નાના કાંદા
કેબેજ                                                                 કોબીજ
કેપ્સિકમ                                                            સિમલા મરચાં
કેરાવે                                                                અજમો
કૅરેટ                                                                  ગાજર
કેશ્યુનટ                                                             કાજુ
કેસિયાલીફ                                                        તમાલપત્ર
કોબીફ્લાવર                                                       ફુલેવર
સેલીરસીડ                                                         અજમો
સિરિયલ                                                          ધાન્ય, અનાજ
ચિકપીઝ                                                         કાબુલી ચણા
ચીલી                                                                 મરચા
સિનેમોન                                                         તજ
ક્લોવ                                                             લવિંગ
ફ્લસ્ટર બીંસ                                                ગુવારફળી
કોકોનટ [ફ્રેશ]                                             લીલું નાળિયેર
કોકોનટ ઑઈલ                                            કોપરેલ તેલ
કોરિયાંડર                                                    કોથમીર
કોરિયાંડર સીડસ                                       ધાણા
ક્રોટોન                                                        પાઉંના ટુકડા
કોંડિમેંટ્સ                                                  મસાલા
ક્યુકુંબર                                                     કાકડી
કરીલીફ                                                     મીઠો લીમડો
કર્ડ                                                             દહીં

[વધુ આવતા લેખમાં]

                                                        ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s