ગુજરાતી શબ્દની પૂર્વ તૈયારી ‘ઝ’

                                       આજે ચૈત્ર વદ અમાસ

આજનો સુવિચાર :- જ્યારે માણસના હાથની વાત નથી હોતી, ત્યારે તેને તકદીર પર છોડી દેવામાં આવે છે. – પ્રેમચંદ

હેલ્થ ટીપ: કેરીનો પનો ગરમીમાં લાભદાયક છે.

                      ગુજરાતી શબ્દની પૂર્વ તૈયારી ‘ઝ’

                                       નીલા કડકીઆ

ક્રમ

શબ્દ

અર્થ

શબ્દપ્રયોગ

1

          

 

    ધ્વનિ

સિતારનો ઝ સુમધુર હોય છે.

 

2

  ઝંકા    

 

 નાની સ્ત્રી

દરેક સ્ત્રી કંઈ ઝંકા નથી હોતી.

 

3

 ઝંકાટ   

 

 ગુંજારવ

કમળ કેટલું ભાગ્યશાળી છે જેને ભમરાનો ઝંકાટનો આનંદ મળે છે.

 

4

  ઝંકાડ  

 

— પાંદડા વગરનું ઝાડ

 

પાનખર ઋતુના ઝંકાડ પણ સુંદર લાગે છે.

 

5

  ઝંકૃત   

 

 ઝંકાર [ઝમઝમ થવું તે] પામેલું

 

ઝંકૃત પામેલા પગમાંથી ઝણઝણાતી ઊતારતા ઘણીવાર પાણી પાણી થઈ જવાય છે.

 

6

  ઝંગા   

 

 ડગલો

આજકાલ જૂના ઝંગાની જગ્યા જોધપુરી ઝંગાએ લીધી છે.

 

7

   ઝંગાઝોરી  

 

 કજિયો, તકરાર

 

નાના બાળકોની ઝંગાઝોરીમાં મોટાઓએ પડવું ન જોઈએ.

 

8

  ઝંગાલી 

 

લીલું

 

 

ઝંગાલી ઘાસ પર ચાલવાથી આંખોને ફાયદો થાય છે.

 

9

  ઝંઝરી 

 

 લોઢાનો સળિયો

 

સડેલા ઝંઝરીને બદલી કાઢવો યોગ્ય છે.

 

10

  ઝંઝ  

 

ભેદ

 

બાળકો વચ્ચે ઝંઝ રાખવો યોગ્ય નથી.

 

11

  ઝંઝન    

 

પાણી પડવાનો શબ્દ

 

ઝરણાનો ઝંઝન કર્ણપ્રિય હોય છે.

12

  ઝંઝરીદાર  

 

 જાળીવાળું

ઘરમાં ઝંઝરીદાર દરવાજો રક્ષણ આપે છે.

 

13

 ઝંઢા 

 

 

બાળમોવાળા ઉતારવાની ક્રિયા

 

ઝંઢા નાથદ્વારા કે ગોકુળમાં પણ થાય છે.

 

14

  ઝંપા 

 

. ઝપતાલ [શાસ્ત્રીય સંગીતમા ગવાતા ગીતમાં આવતો તાલ]

 

હવેલીઓ કે મંદિરમાં ઝંપા પર કીર્તનો ગવાય છે.

 

15

   ઝંબ  

 

ધૂમકેતુ

 

. આકાશગંગામાં ઝંબ જોવાનો લ્હાવો અનેરો હોય છે.

 

16

  ઝઈડવું

 

 

 નાનું કાંટાળું ડાખળું

.

 

 

 જંગલમાં વિખરાયેલા ઝઈડવાથી બચીને ચાલવું પડે છે.

 

 

17

  ઝકરી

 

દોહવાની તાંબડી

 

 

ગાયને દોહતી વખતે ઝકરી ચોખ્ખી રાખવી જોઈએ.

 

18

ઝકાળો    .

 

ધોધ

 

 

નાયગરા દુનિયાનો સૌથી મોટો ઝકાળો ગણાય છે.

 

19

  ઝકામી 

 

એક જાતનો છોડ

 

 

પહોળા રસ્તામાં વાડ તરીકે ઝકામીનો ઉપયોગ થાય છે.

 

20

  ઝકડી    

 

દૂધ દોહવાની ક્રિયા, દોહવું

 

 

ગામની ગોવાલણને ઝકડી કરતી જોવાની મઝા કાંઈ ઑર છે.

 

21

  ઝકીલ   

 

.  દુરાગ્રહી

 

 

સત્ય પર ઝકીલું રહેવું યોગ્ય છે.

 

22

 ઝખામ  

 

શરદી

 

 

આજકાલ આખી દુનિયાનું હવામાન એવું છે કે ઝખામથી બચવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

 

23

  ઝખેર   

 

 

 બહુ

 

 

હવે ઝખેર થયું, બંધ કરો ઝગડવું.

 

 

24

  ઝખ  

 

ગૂમડું

 

ડાયાબિટીસના દર્દીને ઝખ જોખમી છે.

 

25

 ઝગરો  

 

ઝગડો, કજિયો, લડાઈ

 

 

અમે નાના હતા ત્યારે એકબીજા વચ્ચે જો લડાઈ થતી ત્યારે એમ બોલતા

ઝગરા ઝગરી મત કરો, ગાંધીજીકો યાદ કરો !

 

26

  ઝઝલા 

 

એક જાતની મિઠાઈ

 

 

મને તો ખબર નથી કે ઝઝલા ક્યાંની મિઠાઈ છે ? જો આપને ખબર હોય તો જણાવશો.

 

27

  ઝઘન  

 

 કૂદકો

 

 

ખાઈ જોઈને ઝઘન મારજો.

 

28

ઝચા  

 

સુવાવડી સ્ત્રી

 

 

પહેલાના જમાનામાં ઝચાને આભડછેટનું ખૂબ ધ્યાન આપવું પડતું હતું.

 

29

  ઝઘાર 

ઝગમઘાટ

 

સાત્વિક માનવના મુખ પર હંમેશા ઝઘાર મારતો હોય છે.

 

30

  ઝઝરી 

 

બારી

 

 

કલાત્મક ઝઝરીને ઝરુખો પણ કહી શકાય.

 

31

  ઝગતિ

 

ઝટ, તરત

 

 

ઝગતિ કરો નહીં તો બસ ઉપડી જશે.

 

32

  ઝબૂકો

 

ઝબકારો

 

 

તારામંડળના ઝબૂકા માનસરોવરને કિનારેથી જોવાનો લ્હાવો અનેરો છે. 

 

33

   ઝટન

મંડપ બનાવવો

 

 

લગ્નના દિવસો ઝટન ઝડપથી બનાવવા પડે છે.

 

34

ઝડા .

 

તદ્દન, પૂરેપૂરૂં

 

 

પ્રભુને ઝડા અર્પિત થઈને પૂજવાથી કોઈપણ વસ્તુ અશક્ય નથી.

 

35

ઝણીં 

 

રખે

 

ઝણીં જતા રહેતા મારે તમારું કામ છે.

36

ઝપાસિયા 

 

કપટી

 

 

 

આજકાલ ઝપાસિયાને ઓળખવા મુશ્કેલ છે.

 

 

 

37

ઝઝટિ  

 

 

 

ઝડપ

 

ઝઝટિ કરો

 

 

 

38

ઝનવાં

 

 

એક જાતનું ધાન્ય

 

 

 

ઝનવાં ઉત્તર પ્રદેશનું ધાન્ય છે.

 

 

39

ઝમરખ 

કાચના ઝુંમર

 

 

 

રાજમહેલના ઝમરખ જોવાલાયક હોય છે.

 

 

40

ઝમર

 

 

સામુદાયિક આત્મહત્યા

 

જૂના જમાનામાં લડાઈ વખતે રાજપૂતાણીઓ ઝમર કરતી હતી.

 

 

 

41

ઝઝ

લાંબી દાઢી

 

 સાંતા ક્લોઝ તેની સફેદ ઝઝથી ઓળખાય છે.

 

 

 

42

ઝનખ 

 

 

 

હડપચીનો ખાડો

 

 

 

ઝનખવાળી વ્યક્તિ ખૂબ દેખાવડી હોય છે.

 

 

 

43

ઝનખદાં

 

 હડપચી

 

ઝનખદાં ઊંચી રાખી જુઓ તો !

 

 

44

ઝદા

 

દુઃખી

 

 

 

 

ઝદા થવાની જરૂરત નથી સહુ સારા વાના થઈ જશે

 

 

45

  ઝદ 

 

નુકશાન

 

 

મંદીનાં જમાનામાં પૂરા દેશને ઝદ પહોંચશે.

 

 

46

ઝલ્લોલ 

 

રેંટિયો

 

 

આજકાલ ઝલ્લોલ તો એક શમણું બની ગયું છે.

 

 

47

ઝાટિકા.

 

ઝાડની ઘટા

 

વડની ઝાટિકા આરામદાયક હોય છે.

 

 

48

  ઝાટી  

 

જૂઈની વેલ

 

 

ઝાટી મનને આનંદદાયક બનાવે છે.

 

49

ઝીંઝવો 

 

એક જાતનું ઘાસ

 

ઝીંઝવો ક્યાં ઊગે છે?

 

 

50

ઝંજીરો   

 

પૈડાંવાળી નાની તોપ

 

આજકાલ ઝંજીરા શોભામાં મૂકવામાં આવે છે.

 

 

                                     ૐ નમઃ શિવાય

5 comments on “ગુજરાતી શબ્દની પૂર્વ તૈયારી ‘ઝ’

  1. આ “ઝ” ની ઝગમગાહટમાં મજા આવી ગઈ.. અને એ ઝગમગાહટ ખુદે જ કરી હોય તો ઝાઝા બધા અભિનંદન ઝીલજો અને જો ક્યાંયથી “શોધ” કરી હોય તો જ્યાંથી લીધી હોય એનું રેફરન્સમાં નામ આપવુ જોઇએ

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s