ભાગવત પ્રશ્નોત્તરી

                                      આજે ભાદરવા વદ સાતમ

 
આજનો સુવિચાર:- મૌન તો પારસમણિ છે, જેને એનો સ્પર્શ થાય છે તે સુવર્ન બની જાય છે.                                                                            -–ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન

 

ભાગવત પ્રશ્નોત્તરી

1]    હિરણ્યાક્ષની માતાનું નામ શું ?

2]    હિરણ્યકશિપુની પત્નીનું નામ શું?

3]   શિવ+પાર્વતીનું સંયુક્ત સ્વરૂપ ?

4]   સમુદ્રમંથન માટે કોની રવઈ અને કોનું દોરડું બનાવાયું?

5]   શિવજીએ દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞનો નાશકરવા પોતાની જટામાંથી કોને પ્રગટ કર્યા?

6]   વિદ્યાભ્યાસ કરવા શ્રીકૃષ્ણ કયા ઋષિના આશ્રમમાં ગયા ?

7]   ભાગવત ગ્રંથમાં કેટલા શ્લોકો છે?

8]    શ્રીરામચન્દ્રજીએ કયા સ્થળે રેતીનું શિવલિંગ બનાવી પૂજા કરી હતી?

9]    અમૃત પીવડાવવા ભગવાને લીધેલું સ્વરૂપ?

10]   રુક્ષ્મણીજી+શ્રીકૃષ્ણના પુત્રનું નામ?

11]   ભગવાન નૃસિંહરૂપે કઈ તિથિએ પ્રગટ થયા હતા?

12]   ભાગવતમાં ચોવીસ ગુરૂ કરનાર શિષ્ય ?

13]   બલરામ-શ્રીકૃષ્ણને બોલાવવા કંસે કોને મોકલ્યા?

14]   કોનું માથુ દક્ષ પ્રજાપતિના ધડ પર ચોંટાડવામાં આવ્યુ હતુ?

15]   કયા મુનિને ત્યાં શુકદેવજી પુત્રરૂપે અવતર્યા હતા?

 

                              ૐ નમઃ શિવાય