પારસમણિ

                       આજે ભાદરવા વદ ચૌદસ

આજનો સુવિચાર:- પરાજય ક્ષણિક છે. તેને સનાતન બનાવે છે હતાશા. — મૅરેલિન સાવંત

[અમેરિકા સ્થિત શ્રી. રમેશભાઈ પટેલે [આકાશદીપ] એમની આ રચના મોકલાવ્યા બદલ મેઘધનુષ આભારી છે.]

                 

               પારસમણિ

શાસ્ત્ર કહે મા કામધેનુ સર્વ ઈચ્છાપૂર્તિ કરે
કલ્પવૃક્ષે માગીએ તો મનવાંચ્છિત ફળ મળે

સ્પર્શે પારસમણિ લોહને તો સુવર્ણ થઈ ઝળહળે
શોધું જગે ભમીભમી, આવો પારસમણિ ક્યાં મળે?

પારસ ,પારસ-પીપળી કેવા સુંદર શબ્દ ઉરે રમે
ક્યારે કિરતારની કૃપા ઠરે ને આ બધું આવી મળે

ત્યાં તો મંદિરે થયો ઘંટારવ, અજબ ચેતના પૂરતો
શ્રધ્ધાથી દર્શન કરતાં હું ધ્યાન પ્રભુનું ધરી રહ્યો

ઋષિ વાલ્મીકિ વદેઃ હતો હું વને રઝળતો વાલિયો
નારદજીએ દીધો જાપ અને રામમય જીવન ભયો

પ્રભુ નામ છે પારસમણિ , નીરખને મારી જિંદગી
ઘડાઈ પથ્થર ઊભો સામે , સ્વયં આજ પ્રભુ બની

સંત કોટી થઈ આ જીવ જો પ્રભુ ચરણમાં રમે
તું જ છે એ પારસમણિ , યુગોયુગોને પલટી શકે

— શ્રી. રમેશભાઈ પટેલ [આકાશદીપ]

 

                            ૐ નમઃ શિવાય