સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પરથી પાટણનો દેખાવ

                                   આજે કારતક વદ ચોથ

:-  માનવીનું આયુષ્ય વધ્યુ છે, પણ આયુષ્યમાંનું જીવન ઘટ્યું છે.
                                                     — જે. કૃષ્ણમૂર્તિ

આજનો સુવિચાર

                    સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પરથી પાટણનો દેખાવ

windowslivewriterranikivav-10376patan111[1]

રાણકી વાવ

અહીંયાં સહસ્ત્રલિંગ તળાવ વિશાળ હતું,

અહીંયાં પાટણ જૂનું અહીં લાંબું સૂતું;

અહીંયાં રાણીવાવ તણાં આ હાડ પડેલાં;

મોટા આ અહીં બુરજ મળ્યા માટીના ભેળાં.

એમ દઈ દઈ નામ કરવી રહી વાતો હાવાં,

પાટણપુરી પુરાણ ! હાલ તુજ હાલ જ આવાં ?

ગુજરાતનો પૂત રહી ઊભો આ સ્થળમાં

કોણ એહવો જેહ નયન ભીંજ્યાં નહીં જળમાં ?

જળ નિર્મલ લઈ વહે કુમારી સરિતા પેલી,

નાસે પાસે ધસે લાડતી લાજે ઘેલી;

ઈશ્વર કરુણા ખરે ! વહી આ નદી સ્વરૂપે,

સ્મિત કરી પ્રીતિ ભરે ભરે આલિંગન તુંયે;

તુંયે પાટણ ! દયા ધરતીને એ સૂચવતી,

ભલે કાળની ગતિ મનુજ કૃતિને બુઝવતી;

તુજ પ્રેમસરિતા પૂર વહ્યું જાશે અણખૂટ્યું,
છો ધન વિભવ લૂંટાય ઝરણ મુજ જાય ન લૂંટ્યું

તોડી પર્વતશૃંગ મનુજ મદભરિયો મા’લે,

જાણે નિજકૃતિ અમર ગળે કાળ જ તે કાળે;

ને મુજ તનડું ઘડ્યું કોમળ પાણીપોચું

તે તો તેમનું તેમ રહે યુગ અનંત પોંચું.

     — શ્રી નરસિંહરાવ દિવટેયા

                                              ૐ નમઃ શિવાય

Advertisements

2 comments on “સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પરથી પાટણનો દેખાવ

 1. જળ નિર્મલ લઈ વહે કુમારી સરિતા પેલી,

  નાસે પાસે ધસે લાડતી લાજે ઘેલી;

  ઈશ્વર કરુણા ખરે ! વહી આ નદી સ્વરૂપે,

  …patana,sarasvati nadi ane aa udgaara…dhanyataa

  Ramesh Patel(Aakashdeep)

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s