જીવનમાં

                             આજે માગસર સુદ નોમ

આજનો સુવિચાર:- જે દેહમાં પવિત્ર અને નિષ્કલંક આત્મા રહે છે, તે દેહ પણ પવિત્ર અને નિષ્કલંક જ હોય છે.

જીવનમાં

• ખાવા જેવી ચીજ હોય તો ‘ગમ’ છે.

• ગળવા જેવી ચીજ હોય તો ‘અપમાન’ છે.

• પચાવવા જેવી ચીજ હોય તો ‘બુદ્ધિ ‘ છે.

• પીવા જેવી ચીજ હોય તો ‘ક્રોધ’ છે.

• આપવા જેવી ચીજ હોય તો ‘ધન’ છે.

• લેવા જેવી ચીજ હોય તો ‘જ્ઞાન’ છે.

• જીતવા જેવી ચીજ હોય તો ‘પ્રેમ’ છે.

• હારવા જેવી ચીજ હોય તો ‘અભિમાન’ છે.

• દેખાડવા જેવી ચીજ હોય તો ‘દયા’ છે.

• સાંભળવા જેવી ચીજ હોય તો ગુણ’ છે.

• બોલવા જેવી ચીજ હોય તો ‘સત્ય’ છે.

• ભૂલવા જેવી ચીજ હોય તો ‘ભૂતકાળ’ છે.

• સુધારવા જેવી ચીજ હોય તો ’વર્તમાન’ છે.

• વિચારવા જેવી ચીજ હોય તો ‘ભવિષ્ય’ છે.

• કાબુમાં રાખવા જેવી ચીજ હોય તો ‘વાણી’ છે.

 

                           ૐ નમઃ શિવાય

One comment on “જીવનમાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s