આજનો સુવિચાર

                                   આજે માગશર વદ છઠ

                                    આજનો સુવિચાર

                ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપિ અર્થ નવસરે,
                મત્સ્ય ભોગી બગલો મૂકતા ફળ દેખી ચંચુ ના ભરે

                                         કવિ કલાપી

                                       

                                  ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s