આજનું ચિંતન

                           આજે માગશર વદ નોમ

                                     આજનું  ચિંતન

‘સંતાનો જો શક્તિશાળી હશે તો તેમને તમારાં પૈસાની જરૂર નથી અને નપાવટ હશે તો તેઓ પૈસાને લાયક નથી. તેથી જ સત્ય એ છે કે સંતાનો કંઈક કરી શકે એટલું જ મૂકી જજો પણ તેમને કંઈ કરવું જ ન પડે એટલું મુકતા નહી.

                                     ૐ નમઃ શિવાય

One comment on “આજનું ચિંતન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s