આજનો સુવિચાર

                                       આજે પોષ સુદ એકમ

                                           આજનો સુવિચાર

         જેઓ પોતે સંયમિત અને નિયંત્રિત છે તેમણે વ્યર્થમાં વધુ નિયંત્રિત થવું જોઈએ નહીં, જે હાલમાં જ અનિયંત્રિત છે તેને જ નિયંત્રિત કરવું જોઈએ.

                                                                                               — અથર્વવેદ

                                        ૐ નમઃ શિવાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s