જરા હટકે [મલાયમ જોક્સ]

                                       આજે ચૈત્ર સુદ ચોથ

આજનો સુવિચાર:- તમે ક્યાંથી આરંભ કરો છો એના કરતાં કેવી રીતે અને શું શીખો છો તે મહત્વનું છે.                                — એન. આર. નારાયણમૂર્તિ

[દુબાઇ સ્થિત શ્રીમતી બીજલ દેસાઈ આ હાસ્યથી ભરપૂર લેખ મોકલાવ્યા બદલ મેઘધનુષ આભારી છે.]

Mallu’s Jokes

1) What is the tax on a Mallu’s income called?

IngumDax

2) Where did the Malayali study?

In the ko-liage.

3) Why did the Malayali not go to ko-liage today?

He is very bissi.

4) Why did the Malayali buy an air-ticket?

To go to Thuubai, zimbly to meet his ungle in
Gelff.

5) Why do Malayalis go to the Gelff?

To yearn meney.

6) What did the Malayali do when the plane caught
fire?

He zimbly jembd out of the vindow.

7) How does a Malayali spell moon?

MOON – Yem Woh Woh and Yen

8) What is Malayali management graduate called?

Yem Bee Yae.

9) What does a Malayali do when he goes to America ?

He changes his name from Karunakaran to Kevin Curren.

10) What does a Malayali use to commute to office
everyday?

An Oto

11) Where does he pray?

In a Temble, Charch and a Maask

12 Who is Bruce Lee’s best friend ?

A Malaya-Lee of coarse.

13) Name the only part of the werld, where Malayalis dont werk hard?

Kerala.

14) Why is industrial productivity so low in Kerala?

Because 86% of the shift time is spent on lifting, folding and re-tying the lungi

15) Why did Saddam Hussain attackKuwait?

He had a Mallu baby-sitter, who always used to say
‘KEEP QUWAIT’ ‘KEEP QUWAIT’

16) What is the Latest Malayali Punch Line?

” Frem Tea Shops To Koll Cenders , We Are Yevery Where ”

17) Why aren’t Mals included in hockey and football
teams ?

Coz Whenever they get a corner , they set up a tea shop.

18) Now pass it on to 5 Mallus to get a free sample of
kokanet oil.

19) Pass it on 10 Mallus to get a free pack of Benana
Chibbs.

20) Pass it on to 15 Maluls to get a set of BROGUN
bones….

Enjoy Laughing.

One comment on “જરા હટકે [મલાયમ જોક્સ]

 1. દુબાઇ સ્થિત શ્રીમતી બીજલ દેસાઈ આ હાસ્યથી ભરપૂર લેખ મોકલાવ્યા બદલ મેઘધનુષ આભારી છે.]…..AND I am thankful to BOTH of you !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Neelaben Thanks for your Comment on Harnishbhai’s Post..Do revisit my Blog !
  Inviting BIJALBEN to Chandrapukar !

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s