ગાયત્રી મંત્ર

                       આજે ચૈત્ર સુદ આઠમ [માતાજીનો હવન]

આજનો સુવિચાર:- કોઈપણ ચીજ સારી અથવા ખરાબ નથી, વિચાર જ તેને સારી કે ખરાબ બનાવે છે.   — શેક્સપિયર

ગાયત્રી મંત્ર

ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ તસ્ય વિતુવર્ણ્યમ્
ભર્ગો દેવસ્ય ધિમહી ધીયો યોનઃ પ્રચોદયાત

 તુને હમેં ઉત્પન્ન કિયા પાવન કર રહા હૈ તુ
તુજસે હી પાતે જ્ઞાન હમ, દુઃખિયોંકે કષ્ટ હરતા તુ
                                                  — ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ

તેરા મહાન તેજ હૈ છાયા હુઆ સભી સ્થાન તું
સૃષ્ટિકી વસ્તુ વસ્તુમેં તુ હો રહા હૈ વિદ્યમા
                                            — ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ

તુજસે હી પાતે પ્રાણ હમ માંગતે તેરી હી દયા
ઈશ્વર હમારી બુદ્ધિકો શ્રેષ્ઠ માર્ગ પર તું ચલા
                                             — ૐ ભૂભુવર્વસ્વઃ

જય માતાજી

Advertisements

2 comments on “ગાયત્રી મંત્ર

  1. દેવી ભાગવત મુજબ ગાયત્રી મંત્ર કરતાં પહેલાં બ્રહ્મા, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામીત્રને યાદ કરવા જરુરી છે, વળી “ૐ ભૂભુર્વસ્વઃ તસ્ય વિતુવર્ણ્યમ્”, “ભર્ગો દેવસ્ય ધિમહી” અને “ધીયો યોનઃ પ્રચોદયાત”” એમ ત્રણ પદમાં બોલવું કે જપવું જરુરી છે.

    10 વખતનો તેનો જાપ દિવસના તમામ પાપનો નાશ કરે છે એવું પણ દેવીભાગવત કહે છે.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s