પ્રાર્થના

                                      આજે ચૈત્ર સુદ ચૌદસ

આજનો સુવિચાર:- ઉપકાર કરવો એ મિત્રનું લક્ષણ છે, અપકાર કરવો એ શત્રુનું લક્ષણ છે.                                                                           — વાલ્મિકી રામાયણ

વિનંતિ:- ઉનાળો ચલુ થયો છે તો મૂંગા પક્ષીઓ માટે બને તો પોતાની બાલ્કનીમાં કાંતો બારીમાં થોડા ચણ અને વાડકામાં પાણી મૂકશો. મૂંગા આશીર્વાદ મળશે.

 

પ્રાર્થના

પ્રાર્થના એટલે ઈશ્વર સાથેનો વાર્તાલાપ કરવાનો વાયરલેસ વ્યહવાર.

પ્રાર્થના એટલે ઈશ્વરને પોતાનો બનાવવાનો વશીકરણ મંત્ર.

પ્રાર્થના એટલે આત્માને પરમાત્મા બનાવનાર ઊંચું રસાયણ.

પ્રાર્થના એટલે સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબી રહેલા જીવોને બચાવનાર અનુપમ નાવ.

પ્રાર્થના એટલે મોક્ષની નિસરણી.

પ્રાર્થના એટલે કામશત્રુ પર વિજય મેળવવાનું અમોઘ શસ્ત્ર.

પ્રાર્થના એટલે આધિ-વ્યાધિ ઉપાધિના ઘેરા વાદળને વિખેરનાર.

                                                           — સંકલિત

                                               ૐ નમઃ શિવાય

6 comments on “પ્રાર્થના

 1. પ્રાર્થના એટલે ઈશ્વર સાથેનો વાર્તાલાપ કરવાનો વાયરલેસ વ્યહવાર.

  પ્રાર્થના એટલે આત્માને પરમાત્મા બનાવનાર ઊંચું રસાયણ.

  Nice Post, Neelaben !
  Of all nice things said….I had chosen 2……PRARTHNA is well summarised in these 2….It is a TALK with God with HEART…& it is the UPLIFTMENT of ATMA towards PARMATMA by our ACTIONS.(LOVE for others…JANKALYAN etc)
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Neelaben…Hope to see you on Chandrapukar for last 2 Posts SUVICHARO and HEALTH Posts !

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s