‘મા’ એપિસોડ

                                આજે અધિક વૈશાખ એકાદશી

આજનો સુવિચાર:- જો આપણા હૃદયમાં પ્રેમ જાગૃત ન હોય તો વિશ્વ આપણને કારાગાર જેવું લાગે છે. — ટાગોર

‘મા’ એપિસોડ

પથમ એપિસોડ
દીકરો રડ્યો
મા ઊઠી
લીધો અંકે છાતીએથી અમૃતકુંભ ફૂટ્યો

દ્વિતીય એપિસોડ:
દીકરો ખુશ
મા ખુશખુશાલ
લીધા ઓવારણાં
અક્ષત-કંકુનો કળશ ઢૂક્યો.

તૃતીય એપિસોડ:
મા કણસી
દીકરો ઊઠ્યો
ગંગાજળ પાન દીધાં
માટીનો ઘડો ફૂટ્યો.

ચતુર્થ એપિસોડ
-તે પહેલાં નિર્માતાએ
સિરિયલ સંકેલી લીધી

—- કીર્તિકાંત પુરોહિત

 

ૐ નમઃ શિવાય