અજમાવી જુઓ

                                         આજે વૈશાખ સુદ દસમી

આજનો સુવિચાર:- જો તમે તમારો એક રૂપિયો તમારા મિત્રને આપી દઈ એનો રૂપિયો લઈ લો તો બન્ને પાસે એક રૂપિયો રહેશે. તમારો સુવિચાર તમારા મિત્રને આપી તેનો સુવિચાર લેશો તો બન્ને પાસે બબ્બે સુવિચાર રહેશે.

                                 

                                           અજમાવી જુઓ

• હેડકી રોકવા થોડીવાર શ્વાસ રોકો.

• તુલસીના પાન મોંમા રાખી ચાવવાથી મોંની દુર્ગંધ દૂર થશે.

• સામાન્ય ઉલટી શાંત કરવા એક કપ ટામેટાનો રસ, સાકર, એલચી, લવિંગ તથા મરીનો ભૂકોએ ભેળવી પીવું. ઉલટી તેમજ પેટની ગરબડ દૂર થશે.

• સ્તનપાન કરાવતી માતાને જો ગાજર માફક આવતી હોય તો તેનો રસ નિયમિત પીવાથી દૂધ વધુ આવશે.

• એક ચમચી તુલસીનો રસ પીવાથી ઊલટી બંધ થાય છે.

• ચમેલીના પાનનો રસ પગની એડીની ફાટેલી ત્વચા પર લગાડવાથી રાહત થાય છે.

• કાંદાના રસમાં ખડા સાકર ભેળવી પીવાથી હરસ પર રાહત થાય છે.

• વાયુ, વિકાર તથા ગેસ તેમ જ કૃમિની રાહત પામવાફૂદીનાના રસમાં થોડું કાળું સંચળ ભેળવી પીવો.

• સંતરાની છાલની પેસ્ટ બનાવી શરીર પર લગાડવાથી સામાન્ય ત્વચા રોગમાં રાહત રહે છે.

• પ્રસૂતાને મખણાનો હલવો ખવડાવાથી શક્તિ વધે છે.

• દૂધ દહીંને સરખી માત્રામાં લઈ શરીરે માલિશ કરવાથી ત્વચા નિખરે છે.

• ચારોળીને દૂધ સાથે વાટી લગાડવાથી ત્વચા ચમકે છે.

                                                             — સૌજન્ય:- સહિયર

 

                                           ૐ નમઃ શિવાય