કબીર ભજન

                           આજે જેઠ સુદ પૂનમ [વડ સાવિત્રી, કબીર જયંતી]

આજનો સુવિચાર:- મિત્રતા ધીરજથી કરો, પણ કર્યા પછી અચળ અને દ્રઢ બનીને નિભાવો.

સંત કબીર

ગુરુ બિના કૌન બતાવે બાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

ભ્રાંતિકી પહાડી નદિયા બિચ મોહ
અહંકારકી લાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

કામ ક્રોધ દો પરબત ઠાડે
લોભ મોહ સંઘાત
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

મદ મત્સરકા મેહા બરસે
માયા પવન બહે ડાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો
ક્યોં તરના યે ઘાટ
બડા વિકટ યમ ઘાટ
— ગુરુ બિના

‘કબીર’

ૐ નમઃ શિવાય

5 comments on “કબીર ભજન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s