કેફ વરસાદનો અને મનનો

                                 આજે અષાઢ સુદ ત્રીજ
આજનો સુવિચાર:- આનંદ, સુખ, અને સેવા અત્તર છે, જે બીજા પર જેટલા છાંટશો એટલી સુવાસ તમારી પોતાની અંદર ફેલાશે.  

માનસરોવરને કિનારે                               14 જૂન 2010

                            કેફ વરસાદનો અને મનનો

*   અષાઢને પહેલે દિવસે પણ તમે પલળો તો તમને મેઘધનુષના સોગંધ.

*   ભગવાન જ્યારે પોતાના હસ્તાક્ષર કરે છે ત્યારે મેઘધનુષ રચાય છે.

*   વાયુત્વની આંગળી ઝાલીને આકાશમાં ભટકતું જલત્વ એટલે વાદળ.

*   વાદળ એટલે અસંખ્ય ટીપાંનું  બંધન, વરસાદ એટલે ટીપાંઓની મુક્તિ.

*   સિમેંટના ધાબાઓએ આપણી પાસેથી વરસાદનું છાપરિયું સંગીત છીનવી લીધું છે.

                                — શ્રી ગુણવંત શાહ

 

*   હમણાં હમણાં
    એમ થાય કે

    આભ મહીં આ હરતી-ફરતી
    વાદળીઓને વાળી-ઝુડી

    લાવ જરા આળોટું.

            —  શ્રી હરિકૃષ્ણ પાઠક

 

*   કોણ વરસાદનું કદ જુએ ? કોણ છાંટાના નિરખે ઠઠારા ?
     કોણ જુએ છે રેલાની દાનત ? કોણ જાણે છે ઝીણા મુંઝારા ?
     એક વરસાદના અર્થ થાતા છાપરે છાપરે સાવ નોખાં,
     ક્યાંક કહેવાય એને અડપલાં, ક્યાંક કહેવાય એને તિખારાં.

*   ચાલ વરસાદની મોસમ છે, વરસતાં જઈએ
     ઝાંઝવાના હો કે દરિયાવ, તરસતા જઈએ

                                  — શ્રી હરિન્દ્ર દવે

 

*   વરસતાં શ્યામ વાદળમાં, મળ્યા’તા મેઘલી રાતે
    વચન ત્યાં વસ્લનું આપ્યું, હવે દિલબર ! ફરી જો જો.

                                             —  કપિલ ઠક્કર

*   વૈશાખી બપ્પોરી આકાશ
    અમાસની રાતનો કાળો ઉજાસ
   દૂતકર્મ કરવાની ના પાડતો
   અષાઢનો પ્રથમ મેઘ !
   વિચ્છેદ
   હું જ તારામાં કેદ !

         — જગદીશ જોષી

                                     ૐ નમઃ શિવાય

5 comments on “કેફ વરસાદનો અને મનનો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s